Вашата кошница е празна

Пазаруване

Количество: 0

Общо: 0,00

Вертикално климатично райониране

Вертикално климатично райониране

В планините климатът, почвата, животинският и растителният свят се променя с промяната на надморската височина.

География и икономика

Ключови думи

зони, климат, климатични зони, региони на растителността, Планинска верига, планина, студена зона, умерения пояс, тропическа зона, планини, снежна граница, слънчева светлина, ъгъл на наклона, растителност, наклон, утаяване, фьон, въздушно течение, природа, география, _javasolt

Свързани ресурси

Климатични пояси на Земята

На нашата планета се наблюдават географски пояси, климатични пояси и свързаните с тях...

Атмосферна циркулация

Разликата в температурата на въздуха над полюсите и Екватора предизвиква атмосферна...

Географска координатна система

По две координати от градусната мрежа може да се определи географското положение на всяка...

Земя

Нашата планета Земя е твърдо тяло. Притежава атмосфера, която съдържа кислород. Покрита е...

Ледник

Ледникът представлява голяма ледена маса, образувана от сняг, която се движи бавно и...

Образуване на облаци, валежи, видове облаци

Водата се изпарява, превръща се в разнообразни по форма облаци, а след това пвъв вид на...

Местни ветрове

Основни типове местни ветрове: планинско-долинни, бризи и духащи надолу по склона ветрове.

Пътят на Слънцето над известните географски ширини на Земята

Видимият път на Слънцето е следствие от въртенето на Земята около оста й.

Бял бор

Едно от най-често срещаните дървета от семейство борови, с естествено разпространение в...

Eтажи в горите

Етажите в различните гори може да имат значителни отлики.

Relief map of China

An introduction to the relief and hydrography of China.

Topographic map of Hungary

This animation demonstrates the geographical regions of Hungary.

Location of origin of livestock and crops

Domesticated animals and crops originate from various parts of the world.

Topography of the Earth

The animation presents the largest mountains, plains, rivers, lakes and deserts of the Earth.

Added to your cart.