Вашата кошница е празна

Пазаруване

Количество: 0

Общо: 0,00

0

Верижна реакция

Верижна реакция

Освободената при делене на атомното ядро енергия може да се използва както за мирни, така и за военни цели.

Химия и опазване на околната среда

Ключови думи

верижна реакция, разпукване, ядрена енергия, спонтанно делене, индуцирана разпад, радиоактивност, радиоактивен разпад, плутоний, уран, неутронно облъчване, делящ се материал, горивна клетка, изотоп, ядрен реактор, атомна бомба, критична маса, ядро, радиационно замърсяване, военна стратегия, химия

Свързани ресурси

Сцени

Спонтанно делене

Ядрата на някои тежки елементи (например плутоний и уран) понякога могат самопроизволно да се разцепят на по-малки части. Процесът се нарича делене на ядрото и е съпроводен с освобождаване на енергия и излъчване на неутрони.

Стимулирано делене

Стимулираното деление се предизвиква чрез бомбардиране с неутрони. Всяко делене на изотопа на урана с атомна маса 235 или на изотопа на плутония с атомна маса 239 се съпровожда от освобождаване на 2 или 3 неутрона. Тези неутрони могат да предизвикат по-нататък делене на други ядра и така поставят началото на верижната реакция. Освободената при това енергия може да бъде използвана както за мирни, така и за военни цели.

Неуправляема верижнa реакция

В атомните бомби протича неконтролируема верижна реакция. Тя представлява самоподдържащ се процес, тъй като 2-та или 3-те неутрона, освободени при първото деление, предизвикват делене на все повече ядра. Верижната реакция започва след спонтанно делене, когато масата на разпадащия се материал е повече от т.нар. критична маса. Освободената енергия предизвиква огромен взрив, така че една-единствена бомба може да унищожи цял град.

Управляема верижна реакция

В ядрените реактори верижната реакция е контролирана, тъй като контролиращите пръти поглъщат част от неутроните. Реакцията може да се ускори чрез изтегляне на контролиращите пръти извън зоната с ядреното гориво, или да се забави чрез вкарването им по-навътре в нея. Няколко грама ядрено гориво са достатъчни за задоволяване на годишните нужди от енергия на едно средно голямо семейство.

Свързани ресурси

Атомна електроцентрала

В атомните електроцентрали освободената при ядрената реакция енергия се преобразува в...

Радиоактивност

Процесът на разпадане на нестабилните ядра се нарича радиоактивност.

Атомни бомби (1945)

Атомната бомба е едно от най-разрушителните оръжия в човешката история.

Слънчева електроцентрала

Слънчевата електроцентрала превръща слънчевата енергия в електричество.

Развитие на атомния модел

Основни етапи в развитието на представите за строежа на атома до наши дни

Термоядрен реактор

Термоядреният синтез е природосъобразен и неограничен на практика източник на енергия.

Елементарни частици

Материята е изградена от кварки и лептони, а взаимодействията се предават от бозоните.

Опитът на Ръдърфорд

Опитът на Ръдърфорд доказа, че съществуват положително заредени атомни ядра. Този опит...

Лабораторията на Мария Кюри

Мария Кюри, единственият човек, удостоен два пъти с Нобелова награда в две различни...

Физиците, които промениха света

Тези изключителни учени оказват огромно въздействие върху развитието на физиката като наука.

Geothermal power station

Geothermal power stations convert energy of hot, high-pressure water found in deeper...

Типове звезди

Еволюция на звездите със средна и голяма маса.

Added to your cart.