Вашата кошница е празна

Пазаруване

Количество: 0

Общо: 0,00

ВЕЦ „Хувър Дем“

ВЕЦ „Хувър Дем“

Величествената язовирна стена на река Колорадо в САЩ е наречена на Хърбърт Хувър, 31-вия американски президент.

География и икономика

Ключови думи

Hoover Dam, водноелектрическа централа, САЩ, електроцентрала, Енергия, производство на енергия, турбина, Ампераж, генератор, трансформатор, регулиране на речния, съхранение на вода, вода, река, потребител, география

Свързани ресурси

Electricity supply network

The purpose of the electricity supply network is to provide electricity for consumers.

Water turbine, generator

Water turbines convert the kinetic energy of water into electric current.

Реки и форми на релефа

Реките имат важно значение за оформянето на земната повърхност: те предизвикват ерозия,...

Приливна водна електроцентрала

Водна електроцентрала, която преобразува енергията на морските приливи и отливи в...

Transformer

A transformer is a device used for converting the voltage of electric current.

Щати и градове в САЩ

Тази анимация показва щатите и по-големите градове в САЩ.

Слънчева електроцентрала

Слънчевата електроцентрала превръща слънчевата енергия в електричество.

Гейзер

През определени интервали от време гейзерът изхвърля фонтани от топла вода и пара.

Вятърна електроцентрала

Вятърните електроцентрали преобразуват енергията на вятъра в електрична енергия.

Атомна електроцентрала

В атомните електроцентрали освободената при ядрената реакция енергия се преобразува в...

Термоядрен реактор

Термоядреният синтез е природосъобразен и неограничен на практика източник на енергия.

Biogas power plant

Biogas can be produced from organic material (manure, plant waste, organic waste) using...

Geothermal power station

Geothermal power stations convert energy of hot, high-pressure water found in deeper...

Работа на речните шлюзове

С шлюзовете се преодолява разликата във височините при речното плаване.

Система за защита от наводнения

Защитният земен насип или в случай на по-слабо наводнение - лятната дига - предпазват от...

Как работят слънчевата батерия и слънчевият колектор?

Анимацията показва как може да се използва слънчевата енергия.

Топлоелектроцентрала (с изкопаеми горива)

Топлоелектроцентралата преобразува енергията, получена при изгарянето на изкопаеми горива...

Езерата - произход и развитие

Езерата се образуват във вдлъбнатините на земната повърхност под въздействието на...

Golden Gate Bridge (San Francisco, 1937)

The suspension bridge that stretches above the strait between San Francisco Bay and the...

Воденица

Механичните конструкции, които използват енергията от движението на водата, са познати...

Added to your cart.