Вашата кошница е празна

Пазаруване

Количество: 0

Общо: 0,00

0

Underground coal mining

Underground coal mining

As opposed to opencast mines, in underground mines the layers covering coal are not removed, coal is extracted from mine shafts.

География и икономика

Ключови думи

подземния добив, каменовъглена мина, въглища, рудник, вал, отворена рудник, екстракция, шев, Енергия, железопътен, товарен вагон, източник на енергия, география

Свързани ресурси

Добивът на полезни изкопаеми в епохата на индустриалната революция

В края на ХІХ век, в резултат на големия глад за суровини, бурно се развива и добивът на...

Топлоелектроцентрала (с изкопаеми горива)

Топлоелектроцентралата преобразува енергията, получена при изгарянето на изкопаеми горива...

Кръговрат на въглерода

При фотосинтезата въглеродът става част от органичната материя, а при дишане се отделя.

Открит добив на руди

При открития добив на руди за разлика от подземния се отстраняват само покривните почвени...

Нефтена платформа

Преминаващата през средата на стоманената кула дълга тръба прониква в морското дъно и...

Добив на природен газ (Норвегия)

Платформата за добив на природен газ Troll A е най-голямата морска платформа: масата й е...

Aluminium smelting

Aluminium smelting is the process of extracting aluminium from alumina by electrolysis.

Electricity supply network

The purpose of the electricity supply network is to provide electricity for consumers.

Shale gas

This animation explains the technology of shale gas extraction.

Torsion balances

A force can be measured by measuring the twisting of the torsion wire in a torsion balance.

Operation of oil wells

Machinery that pumps crude oil to the surface

Added to your cart.