Вашата кошница е празна

Пазаруване

Количество: 0

Общо: 0,00

0

Тромпет

Тромпет

Тромпетът е музикален инструмент, с най- високият регистър сред медните духови инструменти.

Музика

Ключови думи

песен, музика, музикален инструмент, тромпет, корпус, мундщук, духов инструмент, клапан, оркестър

Свързани ресурси

Флажолет

Флажолетът е дървен духов инструмент, вид флейта.

Пан флейта

Пан флейтите се състоят от няколко отделни тръби с постепенно увеличаваща се дължина.

Дървени духови инструменти

В миналото духовите инструменти се изработвали от дърво и това дава името на групата.

Hungarian hussar

The term ´hussar´ refers to a type of light cavalry which originated in Hungary and was...

Фонограф и грамофон

Фонографът на Томас Едисън записва и възпроизвежда звук от цилиндър, а грамофонът на Емил...

Арфа

Арфата е един от най-старите струнни дърпащи инструменти

Камбани

Те произвеждат звук, като трептят.

Китара

Китарата е струнен дърпащ инструмент.

Ударни инструменти

Има много видове ударни инструменти. На показаните се свири чрез удряне върху мембрана...

Пиано

Пианото е един от най-популярните инструменти в света. При натискане на клавиш свързаното...

Струнен квартет

Струнният квартет е ансамбъл от четири струнни лъкови инструмента, който се появява в...

Цитра

Цитрата е инструмент, характерен за фолклорната музика в Централна Европа. На нея се...

Метали

Атомите на металите образуват кристални решетки

Лютня и хърди-гърди

Най-ранната версия на лютнята се появила в древна Месопотамия.

Added to your cart.