Вашата кошница е празна

Пазаруване

Количество: 0

Общо: 0,00

Трилобити

Трилобити

Трилобитите са предци на паякообразните и ракообразните.

Биология и здравно образование

Ключови думи

Trilobita, трилобити, Вкаменелост, изчезнал, праисторическо създание, Индекс на изкопаеми, Палеозойски Era, палеозойски, камбрийския период, морско създание, хитин слой, хитин, броня, паякообразни, рак, животно, членестоноги, биология

Свързани ресурси

Речен рак

Голям сладководен рак, широко разпространен в Европа.

Градински паяк кръстоносец

Паякът кръстоносец е често срещан вид, чрез който ще се запознаем с анатомията на паяците.

Животни и растения през перм

Животът през последния период на палеозойската ера.

Ихтиостега

Древно земноводно, един от ранните представители на сухоземните гръбначни животни.

Флора и фауна на Карбона

В този период, разположен между Девон и Перм (преди 358–299 милиони години), са живели...

Чудовищата на палеозоя: морските скорпиони

Морските скорпиони са изчезнали хищни водни членестоноги, живели през палеозоя (преди 541...

Дейноник

Дейноникът, чието име означава „ужасяващ нокът", бил хищен динозавър от семейство...

Тиктаалик

Представлява еволюционен преход между рибите и четирикраките сухоземни гръбначни.

Мексиканска червеноколенеста тарантула

Един от най-известните видове паяци, често отглеждан като домашен любимец. Ухапването му...

Вълнест мамут

Вълнестият мамут е измрял вид от семейството на слоновете. Праисторическият човек често е...

Археоптерикс

Археоптерикс, показва особенности, както на птици, така и влечуги. Това може би е...

Апатозавър

Тревопасен динозавър с дълга шия и огромно тяло.

Латимерия

Живо изкопаемо, което е важен етап в еволюцията на четирикраките животни.

Ихтиозавър

Рибоподобни древни влечуги, приспособени към живот в морето, пример за конвергентна еволюция.

Птеранодон лонгицепс

Летящо древно влечуго, прилича на птиците, но няма пряка еволюционна връзка с тях.

Тиранозавър рекс

Древно хищно влечуго с огромни размери, най-известният вид динозавър.

Амонити

Изчезнали главоноги със спираловидна черупка. Те са отлични ръководни вкаменелости.

Стегозавър

Вид праисторическо влечуго, с костни пластини по гърба, които са служили за терморегулация.

Трицератопс

Тревопасен динозавър, отличаващ се с голямо костно образувание, приличащо на яка, и три...

Хомо еректус

Изправеният човек използвал оръдия на труда и огъня.

Glaciation

The last Ice Age ended about 13 thousand years ago.

Преместване на континенталните плочи (континентален дрейф)

Историята на Земята показва, че континентите са се движили и продължават да се движат и...

Млечнобяла планария

Един от най-разпространените видове плоски червеи.

Водни гъби (спонгии)

Най-древната група животни. Живеят във водата, нямат истински тъкани и симетрия.

Медуза

Свободно плуващи морски животни, представители на най-просто устроената група животни...

Added to your cart.