Tower of London (16th century)

The intriguing history of this historic castle spans nearly a thousand years.

Свързани ресурси

Дворецът на франкския император Карл Велики (Аахен, 9. в.)

Дворецът на франкския император Карл Велики бил не само център на...

Византийски император (VI в.)

Византийската империя била пряко продължение на Римската империя.

Средновековният град

Средновековните градски жилища били изградени от камък или тухли и...

Манастири

Образуването на християнски монашески религиозни общности е една...

Гилдия

Гилдиите са имали голямо влияние в средновековната икономика....

Възход на католическата църква

Католическата църква преживява огромен възход в периода на...

Легендарни средновековни империи

В течение на хилядолетното историческо развитие възникнали и...

Ацтекски владетел (15. в.)

Ацтекската империя била деспотична военизирана държава.

Added to your cart.