Tornadoes

Short-lived but extremely powerful tornadoes can cause a great deal of damage.

Свързани ресурси

Скален цикъл

Скалите са подложени на непрекъснато въздействие от външни и...

Оазис

В убийствената прегръдка на пустинята животът може да процъфти...

Цунами

Цунами е много висока морска вълна с огромна разрушителна сила.

THE PERMAFROST

A tartósan fagyott altalaj határa – a globális felmelegedés...

Варовик

Варовикът е седиментна скала с високо съдържание на калциев карбонат.

Кръговрат на фосфора

Кръговратът на фосфора описва движението на фосфора през...

Местни ветрове

Основни типове местни ветрове: планинско-долинни, бризи и духащи...

Реки и форми на релефа

Реките имат важно значение за оформянето на земната повърхност: те...

Added to your cart.