Вашата кошница е празна

Пазаруване

Количество: 0

Общо: 0,00

0

Торнадо

Торнадо

Кратковременното, но изключително силно торнадо може да нанесе големи опустошения.

География и икономика

Ключови думи

торнадо, вихър, суперклетка, облак, фуния, турбулентност, вятър, буря, циклон, въздух, спираловидни стълбове, унищожаване, Дъжд, градушка, tuba, Време за предната, физическата география, география, природа, _javasolt

Свързани ресурси

Сцени

Торнадо

 • торнадо
 • въздушен фронт
 • зона на опустошение
 • разрушени сгради
 • незасегнати сгради

Торнадото представлява въртящ се въздушен стълб, който се спуска от основата на буреносен облак и достига до повърхността на земята. Диаметърът му е от няколко метра до няколко километра. Такова краткотрайно торнадо има огромна сила и може да причини огромни опустошения.

Рискова зона

 • Тихи океан
 • Атлантически океан
 • Индийски океан
 • Северен ледовит океан
 • топли въздушни маси - Идващи от юг топли и влажни въздушни маси нахлуват в близост до повърхността на земята.
 • студени въздушни маси - Нахлуващи нависоко западни въздушни маси; носят студен и сух въздух.
 • Африка
 • Антарктида
 • Австралия и Океания
 • Азия
 • Южна Америка
 • Северна Америка
 • Европа

Торнадо може да се оформи на всички континенти с изключение на Антарктида. Най-многобройни са в средните части на САЩ, в т.нар. прерии, поради географските особености на тази територия. Тук се срещат различни въздушни маси: от запад идва студен и сух въздух, който се среща с идващия от юг, откъм Мексиканския залив, топъл и влажен въздух.

Суперклетка

 • топли въздушни маси
 • студени въздушни маси
 • възходящ въздушен поток
 • хоризонтално завихряне
 • вертикално завихряне
 • циклонно завихряне
 • градушка
 • дъжд

Повечето торнадо имат суперклетка, т.е. оформени са от вихрови облаци. Образуването им е свързано със силни вертикални въздушни стълбове и е свързано с т.нар. конвекция. Ветровете с различна височина духат от различни посоки и с различна сила. Това явление, което се нарича вятърна ножица, създава въздушен стълб, който се върти успоредно на земята. Теглещата сила на буреносния облак движи въздушния стълб нагоре. От двете му страни се образува двойка въздушни течения, които се движат в обратна посока: това е циклоналният вихър - в северното полукълбо той се върти в посока обратна на часовниковата стрелка, а в южното по посока на часовниковата стрелка - обикновено се усилва, но другите постепенно отслабват. Така се образува вихър с вертикална ос, т.е. формира се въртяща се нагоре въздушна маса.

Формиране и развитие на торнадото

 • възходящ въздушен поток - От външната страна на торнадото въздухът се завърта нагоре.
 • низходящ въздушен поток - Въздухът от средата се спуска надолу към земята на мястото на издигащия се нагоре въздух.
 • прах
 • фуния

Торнадото се образува, когато вертикалният въздушен стълб получи подкрепление от топъл и влажен въздух от повърхността на земята. Въздушната маса, която нахлува в суперклетката, замества въздушната маса, която се спуска в средата надолу. С утесняването на отвесната въздушна маса, въртенето става все по-интензивно. При силен интензитет се спуска от суперклетката и се появява фуния. Когато фунията достигне повърхността на земята, се нарича торнадо.

Торнадото подема прах и отломки от повърхността на земята, които оцветяват в тъмно долната част на фунията. Торнадото бързо отслабва и повърхността му намалява, след което изчезва.

Степени

 • EF0 - Степен на опустошение: повредени покриви; счупени клони на дървета; изтръгнати дървета с по-слаби корени.
 • EF1 - Степен на опустошение: значителни повреди на покривите; счупени прозорци; повредени врати; обърнати мобилни къщи.
 • EF2 - Степен на опустошение: отнесени покриви; пълно опустошение на мобилните къщи; паднали и изтръгнати големи дървета; дребни предмети се подемат от въздуха.
 • EF3 - Степен на опустошение: от къщите изчезват цели етажи; сериозни повреди и в големите сгради; обръщат се влакове; всички дървета падат или се чупят.
 • EF4 - Степен на опустошение: сградите се разрушават; във въздуха се подемат цели покриви и автомобили.
 • EF5 - Степен на опустошение: съборени са многоетажни сгради от железобетон; тежки превозни средства се подемат от въздуха.
 • 105-137 км/ч
 • 138-178 км/ч
 • 179-218 км/ч
 • 219-266 км/ч
 • 267-321 км/ч
 • 2 322 км/ч
 • слабо
 • умерено
 • значително
 • силно
 • опустошително
 • катастрофално

За щастие, торнадото съществува само няколко минути. Но и за това време може да нанесе големи опустошения. При 3/4 от торнадата скоростта на вятъра е под 180 км/ч, те причиняват разрушения от средна степен. Скоростта на вятъра обаче може да достигне до няколкостотин километра: тогава торнадото нанася огромни поражения, разрушава цели къщи. Японският метеоролог Фуджита е разработил шестстепенна скала, която по-късно е била уточнена, въз основа на скоростта на вятъра и степента на опустошението.

Анимация

Дикторски текст

Торнадото представлява въртящ се въздушен стълб, който се спуска от основата на буреносен облак и достига до повърхността на земята. Диаметърът му е от няколко метра до няколко километра. Такова краткотрайно торнадо има огромна сила и може да причини огромни опустошения.

Торнадо може да се оформи на всички континенти с изключение на Антарктида. Най-многобройни са в средните части на САЩ, в т.нар. прерии, поради географските особености на тази територия. Тук се срещат различни въздушни маси: от запад идва студен и сух въздух, който се среща с идващия от юг, откъм Мексиканския залив, топъл и влажен въздух.

Повечето торнадо имат суперклетка, т.е. оформени са от вихрови облаци. Образуването им е свързано със силни вертикални въздушни стълбове и е свързано с т.нар. конвекция. Ветровете с различна височина духат от различни посоки и с различна сила. Това явление, което се нарича вятърна ножица, създава въздушен стълб, който се върти успоредно на земята. Теглещата сила на буреносния облак движи въздушния стълб нагоре. От двете му страни се образува двойка въздушни течения, които се движат в обратна посока: това е циклоналният вихър - в северното полукълбо той се върти в посока обратна на часовниковата стрелка, а в южното по посока на часовниковата стрелка - обикновено се усилва, но другите постепенно отслабват. Така се образува вихър с вертикална ос, т.е. формира се въртяща се нагоре въздушна маса.

Торнадото се образува, когато вертикалният въздушен стълб получи подкрепление от топъл и влажен въздух от повърхността на земята. Въздушната маса, която нахлува в суперклетката, замества въздушната маса, която се спуска в средата надолу. С утесняването на отвесната въздушна маса, въртенето става все по-интензивно. При силен интензитет се спуска от суперклетката и се появява фуния. Когато фунията достигне повърхността на земята, се нарича торнадо.

Торнадото подема прах и отломки от повърхността на земята, които оцветяват в тъмно долната част на фунията. Торнадото бързо отслабва и повърхността му намалява, след което изчезва.

За щастие, торнадото съществува само няколко минути. Но и за това време може да нанесе големи опустошения. При 3/4 от торнадата скоростта на вятъра е под 180 км/ч, те причиняват разрушения от средна степен. Скоростта на вятъра обаче може да достигне до няколкостотин километра: тогава торнадото нанася огромни поражения, разрушава цели къщи. Японският метеоролог Фуджита е разработил шестстепенна скала, която по-късно е била уточнена, въз основа на скоростта на вятъра и степента на опустошението.

Свързани ресурси

Образуване на облаци, валежи, видове облаци

Водата се изпарява, превръща се в разнообразни по форма облаци, а след това пвъв вид на...

Атмосферна циркулация

Разликата в температурата на въздуха над полюсите и Екватора предизвиква атмосферна...

Циклони и антициклони в умерените ширини

Циклоните са големи атмосферни вихри с обхват от няколко хиляди километра, в които се...

Tropical cyclones

Cyclones are large air masses with winds spiralling inwards around a low-pressure centre,...

Структура на Земята (средно ниво)

Земята се състои от вътрешни и външни обвивки.

Топъл и студен фронт

Студени и топли фронтове се оформят там, където се срещат топли и студени въздушни маси.

Местни ветрове

Основни типове местни ветрове: планинско-долинни, бризи и духащи надолу по склона ветрове.

Мълния

Електричен разряд в атмосферата, съпроводен от ярък светлинен проблясък и звук, известен...

Цунами

Цунами е много висока морска вълна с огромна разрушителна сила.

Вулканизъм

Вулканизмът е процес, свързан с изливането и втвърдяването на магмата по земната повърхност.

Земетресенията

Земетресението е едно от най-разрушителните природни явления на Земята.

Added to your cart.