Вашата кошница е празна

Пазаруване

Количество: 0

Общо: 0,00

Topography of the Earth

Topography of the Earth

The animation presents the largest mountains, plains, rivers, lakes and deserts of the Earth.

География и икономика

Ключови думи

релеф, Земя, земни форми, хълмове, Планинска верига, гладък, пустиня, река, езера, Карта на знанието, хидрография, сляпо карта, континент, Рамка, карта, Earth глобус, физическата география, природа

Свързани ресурси

Понятия на физическата геогпрафия

Анимацията ни запознава с формите на повърхнината, надземните води и свързаните с тях знаци.

Континенти и океани

Земната кора е разделена на огромни пространства от суша - континенти, между които се...

Карта на океанското дъно

На дъното на океана границите между тектонските плочи се разпознават много ясно.

Морета и заливи

Анимацията представя най-важните морета и заливи.

Структура на Земята (средно ниво)

Земята се състои от вътрешни и външни обвивки.

Вулканизъм

Вулканизмът е процес, свързан с изливането и втвърдяването на магмата по земната повърхност.

Суецки канал

Суецкият канал е изкуствен воден път, който свързва Червено и Средиземно море.

Панамски канал

Панамският канал е изкуствен воден път, създаден за да се съкрати мореплавателния път...

Вертикално климатично райониране

В планините климатът, почвата, животинският и растителният свят се променя с промяната на...

Земетресенията

Земетресението е едно от най-разрушителните природни явления на Земята.

Как моретата оформят земната повърхност?

Морската вода, като външна релефообразуваща сила, има важна роля в оформянето на...

Мусонни ветрове

През лятото мусонните ветрове носят обилни дъждове от морето към сушата.

Преместване на континенталните плочи (континентален дрейф)

Историята на Земята показва, че континентите са се движили и продължават да се движат и...

Климатични пояси на Земята

На нашата планета се наблюдават географски пояси, климатични пояси и свързаните с тях...

Разлом (средно ниво)

Под действието на вертикалните сили скалните пластове се раздробяват на блокове, които...

Тектонски (литосферни) плочи

Тектонските плочи се намират в постоянно движение една спрямо друга.

Земя

Нашата планета Земя е твърдо тяло. Притежава атмосфера, която съдържа кислород. Покрита е...

Езерата - произход и развитие

Езерата се образуват във вдлъбнатините на земната повърхност под въздействието на...

Relief map of China

An introduction to the relief and hydrography of China.

Нагъване (средно ниво)

Под влияние на страничен натиск скалните пластове се деформират и нагъват. Така се...

Горещи точки

В горещите точки магмата често изригва на земната повърхност и предизвиква вулканична...

Реки и форми на релефа

Реките имат важно значение за оформянето на земната повърхност: те предизвикват ерозия,...

Topographic map of Hungary

This animation demonstrates the geographical regions of Hungary.

Added to your cart.