Topography of the Earth

The animation presents the largest mountains, plains, rivers, lakes and deserts of the Earth.

Свързани ресурси

Галактиката Млечен път

Диаметърът на нашата Галактика е около 100 000 светлинни години и...

Защо морската вода е солена?

71% от повърхността на Земята е покрита с вода. Защо обаче има...

Кръговрат на водата (базово ниво)

Водата на Земята непрекъснато променя агрегатното си състояние....

Африканската савана

Най-голямата савана на Земята се намира в Африка. Тя заема почти...

Кръговрат на фосфора

Кръговратът на фосфора описва движението на фосфора през...

Слънчево излъчване

Слънчевите лъчи преминават свободно през космоса, но когато...

Външни сили

Земната повърхност е придобила сегашните си форми под въздейсвието...

Нагъване (напреднали)

Под влияние на страничен натиск скалните пластове се деформират и...

Added to your cart.