Вашата кошница е празна

Пазаруване

Количество: 0

Общо: 0,00

Топлоелектроцентрала (с изкопаеми горива)

Топлоелектроцентрала (с изкопаеми горива)

Топлоелектроцентралата преобразува енергията, получена при изгарянето на изкопаеми горива или възобновяеми източници, в електроенергия.

География и икономика

Ключови думи

Топлоелектроцентрала, въглеводород, източник на енергия, производство на енергия, Ампераж, изгаряне, Вкаменелост, възобновяема, електроцентрала, турбина, генератор, Енергия, парников ефект, Замърсяване на въздуха, замърсяването на околната среда, география

Свързани ресурси

Вятърна електроцентрала

Вятърните електроцентрали преобразуват енергията на вятъра в електрична енергия.

Открит добив на руди

При открития добив на руди за разлика от подземния се отстраняват само покривните почвени...

Замърсяване на околната среда

Замърсяване на околната среда се нарича неблагоприятното въздействие, което дейността на...

Добив на природен газ (Норвегия)

Платформата за добив на природен газ Troll A е най-голямата морска платформа: масата й е...

Как работят слънчевата батерия и слънчевият колектор?

Анимацията показва как може да се използва слънчевата енергия.

Екологично чисти автомобили

Когато при задвижването на автомобила се съчетаят стандартен двигател с вътрешно горене и...

Атомна електроцентрала

В атомните електроцентрали освободената при ядрената реакция енергия се преобразува в...

Взаимодействие на водород с кислород

„Гърмящият газ” е смес от водород и кислород. При запалване експлодира.

Приливна водна електроцентрала

Водна електроцентрала, която преобразува енергията на морските приливи и отливи в...

Къща без емисии на въглероден диоксид

Проектирането и строителството на съвременните сгради играят важна роля при опазването на...

Слънчева електроцентрала

Слънчевата електроцентрала превръща слънчевата енергия в електричество.

Воденица

Механичните конструкции, които използват енергията от движението на водата, са познати...

ВЕЦ „Хувър Дем“

Величествената язовирна стена на река Колорадо в САЩ е наречена на Хърбърт Хувър, 31-вия...

Biogas power plant

Biogas can be produced from organic material (manure, plant waste, organic waste) using...

Electricity supply network

The purpose of the electricity supply network is to provide electricity for consumers.

Geothermal power station

Geothermal power stations convert energy of hot, high-pressure water found in deeper...

How does it work? - Impulse steam turbine

This animation demonstrates the structure and operation of impulse turbines.

Operation of oil wells

Machinery that pumps crude oil to the surface

Shale gas

This animation explains the technology of shale gas extraction.

Transformer

A transformer is a device used for converting the voltage of electric current.

Underground coal mining

As opposed to opencast mines, in underground mines the layers covering coal are not...

Added to your cart.