Вашата кошница е празна

Пазаруване

Количество: 0

Общо: 0,00

0

Типове свързвания между костите

Типове свързвания между костите

Човешките кости са свързани помежду си със стави, шевове, хрущяли, или са срастнали.

Биология и здравно образование

Ключови думи

костна връзка, Скелет, кост, череп, гръдна кост, ребра, плаващо ребро, лъжливи ребра, гръбначен стълб, сакрум, раменна кост, басейн, апендикуларни скелет, сдружаване, хрущялни съвместно, съвместен, шев, видове връзки, хрущял, човешки, биология

Свързани ресурси

Въпроси

 • Как са свързани помежду си тилните и челните кости?
 • Как са свързани помежду си слепоочните и тилните кости?
 • Как са свързани помежду си бедрената кост и големият пищял?
 • Кое понятие следва изброените?\nБедрена кост, колянна капачка, голям пищял...
 • Как са свързани помежду си кръстните прешлени?
 • Как са свързани помежду си гръдната кост и първите поясни прешлени?
 • Как са свързани помежду си гръдната кост и третия чифт ребра?
 • Как са свързани помежду си гръдната кост и 11-я чифт ребра?
 • Как са свързани помежду си гръдната кост и лъжливите ребра?
 • Какъв тип свързване се среща в гръбначния стълб?
 • Какъв тип свързване се среща в черепа?
 • Какъв тип свързване НЕ се среща в черепа?
 • Какъв тип свързване се среща в гръбначния стълб?
 • Как са свързани помежду си бедрената кост и таза?
 • Как са свързани помежду си седалищната и срамната кост?
 • Кой тип свързване е напълно подвижно?
 • Кой тип свързване е полуподвижно?
 • Кой тип свързване е неподвижно?
 • Кой тип свързване е характерен между дългите кости в човешкото тяло?
 • Как са свързани помежду си ребрата и прешлените?

Сцени

Свързани ресурси

Човешкият скелет

Вътрешната опорна структура на тялото, за която се залавят скелетните мускули.

Кости на горния крайник

Костите на горния крайник се състоят от раменния пояс и костите на ръката.

Кости на долния крайник

Костите на долния крайник включват тазовият пояс и костите на свободния долен крайник.

Knee joint

The knee joint is made up by the femur, the tibia and the kneecap.

The bones of the thorax

The ribs, the sternum and the spinal column form the skeleton of the chest.

Движения на главата

Тази анимация показва как мускулите и прешлените движат главата.

Човешко тяло (мъж)

Тази анимация ни запознава с най-важните органи и системи на човешкото тяло.

Структура на скелетните мускули

Анимацията представя фината молекулярна структура и функционирането на мускулите.

Заболявания на гръбначния стълб

Сколиозата е заболяване, при което гръбначният стълб се изкривява странично.

Устройство на гръбначния мозък

Гръбначният мозък е част от централната нервна система. Разположен е в грабначния стълб....

Видове стави

Ставите се групират и според посоката на движение, която позволяват.

Човешкият мозък

Главните части на човешкия мозък са мозъчният ствол, малкият мозък, междинният мозък и...

Части на човешкия мозък

Главните части на човешкия мозък са мозъчен ствол, малък мозък, междинен мозък, и краен...

Ухото и слуховият процес

Ухото преобразува вибрациите на въздуха в електрически сигнали, които след това се...

Мускули на човешкото тяло

Скелетните мускули са активната част на опорно-двигателната система. Те движат костите,...

Череп и гръбначен стълб

Двете главни части на централната нервна система - главния мозък и гръбначния мозък са...

Костна система

Тази сцена ни запознава с устройството и функциите на костите.

Muscles of the upper arm

The arms are moved by flexor and extensor muscles.

Съединителна тъкан

Съединителната тъкан включва плътна и рехава тъкан, мастна тъкан, тъканта на кръвта,...

Колeнен рефлекс

Рефлексът, който се изразява в свиване на мускула, разгъващ подбедрицата се нарича...

Added to your cart.