Вашата кошница е празна

Пазаруване

Количество: 0

Общо: 0,00

0

Тиктаалик

Тиктаалик

Представлява еволюционен преход между рибите и четирикраките сухоземни гръбначни.

Биология и здравно образование

Ключови думи

Tiktaalik, Вкаменелост, изчезнал, праисторическо създание, Девон период, еволюция, водната начин на живот, земния живот, четири крайници, ходене, животно, риба, гръбначни, биология

Свързани ресурси

Ихтиостега

Древно земноводно, един от ранните представители на сухоземните гръбначни животни.

Аксолотъл

Аксолотълът, известен още като Мексиканска амбистома, е земноводно, което запазва хрилете...

Ихтиозавър

Рибоподобни древни влечуги, приспособени към живот в морето, пример за конвергентна еволюция.

Флора и фауна на Карбона

В този период, разположен между Девон и Перм (преди 358–299 милиони години), са живели...

Чудовищата на палеозоя: морските скорпиони

Морските скорпиони са изчезнали хищни водни членестоноги, живели през палеозоя (преди 541...

Голямо сиво кенгуру

Един от най-големите торбести бозайници.

Дейноник

Дейноникът, чието име означава „ужасяващ нокът", бил хищен динозавър от семейство...

Еволюция на мозъка при гръбначните животни

В хода на еволюцията на гръбначните животни се е променила относителната степен на...

Вълнест мамут

Вълнестият мамут е измрял вид от семейството на слоновете. Праисторическият човек често е...

Апатозавър

Тревопасен динозавър с дълга шия и огромно тяло.

Латимерия

Живо изкопаемо, което е важен етап в еволюцията на четирикраките животни.

Тектонски (литосферни) плочи

Тектонските плочи се намират в постоянно движение една спрямо друга.

Птеранодон лонгицепс

Летящо древно влечуго, прилича на птиците, но няма пряка еволюционна връзка с тях.

Тиранозавър рекс

Древно хищно влечуго с огромни размери, най-известният вид динозавър.

Трилобити

Трилобитите са предци на паякообразните и ракообразните.

Амонити

Изчезнали главоноги със спираловидна черупка. Те са отлични ръководни вкаменелости.

Стегозавър

Вид праисторическо влечуго, с костни пластини по гърба, които са служили за терморегулация.

Трицератопс

Тревопасен динозавър, отличаващ се с голямо костно образувание, приличащо на яка, и три...

Хомо еректус

Изправеният човек използвал оръдия на труда и огъня.

Зелена водна жаба

Анатомията на земноводните е показана чрез тази на обикновените жаби.

Glaciation

The last Ice Age ended about 13 thousand years ago.

Преместване на континенталните плочи (континентален дрейф)

Историята на Земята показва, че континентите са се движили и продължават да се движат и...

Археоптерикс

Археоптерикс, показва особенности, както на птици, така и влечуги. Това може би е...

Added to your cart.