The structure of prokaryotic and eukaryotic cells

There are two basic cell types: prokaryotic and eukaryotic cells.

Свързани ресурси

АДФ, АТФ

АТФ е основният източник на енергия за клетките.

Коензим А

Преносител на ацетилни групи, който участва в анаболитни и...

Растителни и животински клетки, клетъчни органели

Еукариотните клетки съдържат множество органели.

НАД, НАДФ, НАДФ.Н₂

НАД е коензим с важна роля в катаболитните процеси, докато НАДФ е...

Колко е голяма една бактерия?

В урока се разказва за структурата на бактериите, тайната...

Редактиране на генома

Редактирането на генома е тип генно инженерство, при което се...

Митоза

Митозата е процес, при който еукариотната клетка се разделя на...

Мейоза

Нашите полови клетки (гамети) са хаплоидни клетки, произведени от...

Added to your cart.