The structure of prokaryotic and eukaryotic cells

There are two basic cell types: prokaryotic and eukaryotic cells.

Свързани ресурси

Растителни и животински клетки, клетъчни органели

Еукариотните клетки съдържат множество органели.

Митоза

Митозата е процес, при който еукариотната клетка се разделя на...

Бактерии (с кълбовидна, пръчковидна или спираловидна форма)

Бактериите се срещат в разнообразни форми, като кълбовидни (коки),...

Редактиране на генома

Редактирането на генома е тип генно инженерство, при което се...

НАД, НАДФ, НАДФ.Н₂

НАД е коензим с важна роля в катаболитните процеси, докато НАДФ е...

Коензим А

Преносител на ацетилни групи, който участва в анаболитни и...

Ензими

Ензимите са белтъчни молекули, които катализират биохимичните...

Мейоза

Нашите полови клетки (гамети) са хаплоидни клетки, произведени от...

Added to your cart.