The structure of prokaryotic and eukaryotic cells

There are two basic cell types: prokaryotic and eukaryotic cells.

Свързани ресурси

Коензим А

Преносител на ацетилни групи, който участва в анаболитни и...

Растителни и животински клетки, клетъчни органели

Еукариотните клетки съдържат множество органели.

Бактерии (с кълбовидна, пръчковидна или спираловидна форма)

Бактериите се срещат в разнообразни форми, като кълбовидни (коки),...

Вируси

Вирусите са изградени от белтък и ДНК или РНК. Те препрограмират...

Редактиране на генома

Редактирането на генома е тип генно инженерство, при което се...

Мейоза

Нашите полови клетки (гамети) са хаплоидни клетки, произведени от...

Мембранен транспорт

Анимацията показва процеси на активен и пасивен транспорт през...

АДФ, АТФ

АТФ е основният източник на енергия за клетките.

Added to your cart.