The structure of prokaryotic and eukaryotic cells

There are two basic cell types: prokaryotic and eukaryotic cells.

Свързани ресурси

НАД, НАДФ, НАДФ.Н₂

НАД е коензим с важна роля в катаболитните процеси, докато НАДФ е...

Ензими

Ензимите са белтъчни молекули, които катализират биохимичните...

Мембранен транспорт

Анимацията показва процеси на активен и пасивен транспорт през...

Вируси

Вирусите са изградени от белтък и ДНК или РНК. Те препрограмират...

Бактерии (с кълбовидна, пръчковидна или спираловидна форма)

Бактериите се срещат в разнообразни форми, като кълбовидни (коки),...

Редактиране на генома

Редактирането на генома е тип генно инженерство, при което се...

Митоза

Митозата е процес, при който еукариотната клетка се разделя на...

Хлорофил

Хлорофилът е светлочувствителен зелен пигмент, който се намира в...

Added to your cart.