The Doppler effect

It is a well-known phenomenon that the sound of an approaching sound source is higher than that of a receding one.

Свързани ресурси

Свойства на телата: маса, обем и плътност

В определени случаи, ако една течност внимателно се изсипе върху...

Какво знаете за скоростта?

Този урок ще ви помогне да разберете понятието скорост.

Проблемът на брахистохроната

От следващия експеримент ще разберем дали едно стъклено топче...

Сър Исак Нютон

Нютон, един от най-великите физици в света, поставя основите на...

Камък-хартия-ножици

В играта, наречена "Камък-хартия-ножици", децата най-рядко избират...

Височина на звука, честота на звука Част 1

Чрез тези експерименти ще разберете взаимозависимостта между...

Височина на звука, честота на звука Част 2

Чрез измервания и наблюдения ще установите зависимостта между...

Звуковите вълни около нас I.

Урокът разказва за звуковите вълни, които ни заобикалят.

Added to your cart.