Теотиуакан (IV век)

Величествен дори и в руините си, този град е бил най-голямото и гъсто населено селище в Америка преди Колумб.

Свързани ресурси

Битката при Кадеш (1285 г. пр.Хр.)

Една от най-значимите битки между хетите и египтяните в Древния...

Гръцки хоплит (V в. пр. Хр.)

Тежковъоръжен пехотинец от Древна Елада

Древноримски военен лагер

С нарастването на територията на Римската империя в...

Атинянин и съпругата му

Общност от пълноправни граждани била в основата на демократичното...

Древноримски сенатор и неговата съпруга

Сенаторите, които били представители на висшата класа в Древния...

Дворецът в Кносос (II хилядолетие пр. Хр.)

Най-големият комплекс от сгради от бронзовата епоха на остров...

Римски войник (I век пр. Хр.)

Наемните войници в армията на Древен Рим били добре обучени и...

Древните олимпийски игри

Научете повече за произхода на древните олимпийски игри и за...

Added to your cart.