Surface tension

Surface tension is the property of a liquid that allows it to obtain the smallest surface area possible.

Свързани ресурси

Постоянството на корковата тапа

Какво е поведението на едно парче коркова тапа на повърхността на...

Вълнови параметри

Вълна се поражда тогава, когато в някаква среда се разпространяват...

Превишаването на скоростта на звука

Какво е скорост на звука? Какво се случва, ако превишим тази скорост?

Архимедов лост

В следващия експеримент изследваме равновесието между две чаши,...

Жабешка цигулка

Може ли една кибритена кутия да наподобява жабешко крякане? Със...

Температурно разширяване на мостове

Дължината на металния скелет на моста се променя в зависимост от...

Автомат за напитки - 1. част

Как може от чиста вода да получим безалкохолна напитка за няколко...

Видове вълни

Вълните играят важна роля в различни области на нашия живот.

Added to your cart.