Surface tension

Surface tension is the property of a liquid that allows it to obtain the smallest surface area possible.

Свързани ресурси

Взаимодействие на сили

Анимацията демонстрира действието на силите при търкаляне и при...

Автомат за напитки - 1. част

Как може от чиста вода да получим безалкохолна напитка за няколко...

Балон на шиш

Може ли да се пробие един балон, без да се спука? Следващият...

Вълшебна верига

Вълнуваща оптическа илюзия с помощта на верига от метални халки.

Кипене при стайна температура

При нормално налягане водата кипи, когато достигне 100 градуса по...

Температурно разширяване на мостове

Дължината на металния скелет на моста се променя в зависимост от...

Принципи на механиката

В анимацията се демонстрират трите принципа на механиката,...

Превишаването на скоростта на звука

Какво е скорост на звука? Какво се случва, ако превишим тази скорост?

Added to your cart.