Surface tension

Surface tension is the property of a liquid that allows it to obtain the smallest surface area possible.

Свързани ресурси

Резонираща сламка

Със следващия експеримент показваме как с помощта на резонанс може...

Свещта се запалва отново

Ще се запали ли отново свещта, ако пламъкът на кибритената клечка...

Вълшебна верига

Вълнуваща оптическа илюзия с помощта на верига от метални халки.

Видове вълни

Вълните играят важна роля в различни области на нашия живот.

Умният каратист

Можем ли с един удар да счупим тънка пръчица, ако върху единия й...

Автомат за напитки - 1. част

Как може от чиста вода да получим безалкохолна напитка за няколко...

Температурно разширяване на мостове

Дължината на металния скелет на моста се променя в зависимост от...

Проблемът на брахистохроната

От следващия експеримент ще разберем дали едно стъклено топче...

Added to your cart.