Вашата кошница е празна

Пазаруване

Количество: 0

Общо: 0,00

0

Структура на протеините

Структура на протеините

Структурата и пространствената организация на полипептидните вериги определят пространствените структури на белтъците.

Химия и опазване на околната среда

Ключови думи

протеин, протеин молекула, първична структура, вторична структура, третична структура, кватернерна структура, аминокиселинна последователност, алфа-спирала, бета-лист, аминокиселина, полипептидната, пептидна връзка, амидна връзка, субединица, химия, биология, биохимия

Свързани ресурси

Сцени

Свързани ресурси

Аминокиселини

Аминокиселините са мономери на протеините.

Човешката кръв

Човешката кръв се състои от кръвни елементи и кръвна плазма.

Ензими

Ензимите са белтъчни молекули, които катализират биохимичните рекции. Активността им може...

Мембранен транспорт

Анимацията показва процеси на активен и пасивен транспорт през клетъчната мембрана

Паяжинна нишка, паяжинна мрежа

Плътността на паяжинната нишка е по-малка от тази на найлоновите нишки, а нейната якост...

Пептидна връзка

Аминокиселините, които влизат в състава на белтъците, се свързват помежду си чрез...

Fibroin

Fibroin is a fibrillar protein excreted by silkworms.

Haemoglobin

Oxygen carrier protein in our red blood cells.

Secondary structure of proteins

Polypeptide chains are composed of amino acids and can appear in alpha-helix or...

Организация на генетичния материал

В ядрата на еукариотните клетки, чийто размер е едва няколко микрона, може да се съдържа...

Бактерии (с кълбовидна, пръчковидна или спираловидна форма)

Бактериите се срещат в разнообразни форми, като кълбовидни (коки), пръчковидни и...

Растителни и животински клетки, клетъчни органели

Еукариотните клетки съдържат множество органели.

Вируси

Вирусите са изградени от белтък и ДНК или РНК. Те препрограмират инфектираните клетки да...

Полимеризация на етена (етилена)

Чрез полимеризация на етена (етилена) се получава синтетично вещество, наречено полиетилен.

Added to your cart.