Вашата кошница е празна

Пазаруване

Количество: 0

Общо: 0,00

0

Структура на Земята (средно ниво)

Структура на Земята (средно ниво)

Земята се състои от вътрешни и външни обвивки.

География и икономика

Ключови думи

Земя, структура на Земята, геосферата, атмосфера, биосфера, хидросфера, литосфера, точка на Земята, exosphere, термосфера, мезосфера, стратосфера, тропосфера, кора, мантия, педосфера, астеносфера, сърцевина, планета, флора и фауна, континентална литосферна плоча, океанска кора, Аврора, метеор, озонов слой, континент, океан, геотермална градиент, география, _javasolt

Свързани ресурси

Планетите и техните размери

Около Слънцето обикалят вътрешни, подобни на Земята планети и външни газови планети гиганти.

Магнитното поле на Земята

Магнитният северен и южен полюс на Земята се намират близо до Северния и Южния географски...

Торнадо

Кратковременното, но изключително силно торнадо може да нанесе големи опустошения.

Хидротермални извори на дъното на океана

Хидротермалните извори са отвори на дъното в земната кора на дъното на окена, през които...

Земетресенията

Земетресението е едно от най-разрушителните природни явления на Земята.

Мисия Дон (Зора)

Изследванията на Веста и Церера ни дават информация за ранния период на Слънчевата...

Образуването на Земята и Луната

Анимацията представя процеса на образуване на Земята и Луната.

Нагъване (средно ниво)

Под влияние на страничен натиск скалните пластове се деформират и нагъват. Така се...

Типове почви (почвени профили)

Анимацията показва структурата на зоналните, каменистите и влажните типове почви.

Структура на Земята (базово ниво)

Земята се състои от вътрешни и външни обвивки.

Видове изкуствени спътници

Обикалящите около Земята изкуствени спътници се използват и за мирни, и за военни цели.

Географска координатна система

По две координати от градусната мрежа може да се определи географското положение на всяка...

Карта на океанското дъно

На дъното на океана границите между тектонските плочи се разпознават много ясно.

Озонов слой

Озоновият слой филтрира опасната ултравиолетова слънчева радиация. Затова той е необходим...

Парников ефект

Човешката дейност увеличава парниковия ефект и води до глобално затопляне.

Тектонски (литосферни) плочи

Тектонските плочи се намират в постоянно движение една спрямо друга.

Земя

Нашата планета Земя е твърдо тяло. Притежава атмосфера, която съдържа кислород. Покрита е...

Преместване на континенталните плочи (континентален дрейф)

Историята на Земята показва, че континентите са се движили и продължават да се движат и...

Слънце

Диаметърът на Слънцето е около 109 пъти по-голям от този на Земята. Състои се в голямато...

Как работи прахосмукачката?

Прахомукачката създава слаб вакуум и събира праха с помощта на въздух с високо налягане.

Сателитна навигация, GPS

Глобалната система за позициониране се състои от 24 сателита, но е нужно само 4 от тях да...

Слънчева система, oрбити на планетите

Около Слънцето обикалят 8 планети, които описват строго определени мислени линии,...

Air pollution

This animation demonstrates the main sources of air pollution: agriculture, industry and...

Interesting geography facts – Physical geography

This animation presents some interesting facts in physical geography.

Mars

Possible traces of water and life are sought on Mars.

Mercury

Mercury is innermost and smallest planet of the Solar System.

Topography of the Earth

The animation presents the largest mountains, plains, rivers, lakes and deserts of the Earth.

Venus

Venus is the 2nd planet from the Sun, the brightest object on the night sky (after the Moon).

Added to your cart.