Вашата кошница е празна

Пазаруване

Количество: 0

Общо: 0,00

0

Структура на Земята (базово ниво)

Структура на Земята (базово ниво)

Земята се състои от вътрешни и външни обвивки.

География и икономика

Ключови думи

Земя, структура на Земята, геосферата, атмосфера, хидросфера, литосфера, биосфера, флора и фауна, педосфера, кора, мантия, сърцевина, точка на Земята, Аврора, метеор, озонов слой, континент, океан, планета, география

Свързани ресурси

Сцени

Обвивки на Земята

 • атмосфера
 • атмосферен 0-1000 км
 • биосфера
 • долен атмосферен слой 0 км – 12 км
 • хидросфера
 • педосфера
 • земна кора
 • континентална кора
 • дълбоководен ров (грабен)
 • океански хребет
 • океанска кора
 • долна мантия
 • горна мантия
 • (30–2900 км)
 • мантия
 • сърцевина
 • мантия
 • (2900–6371 км)

Земята е сферична не само отвън. Тъй като се върти около оста си, тя се състои от разположени една върху друга земни обвивки с различни свойства: най-отгоре са външните обвивки, а под тях се намират вътрешните обвивки.

Определение на термините:

Aтмосфера: най-външната обвивка на Земята, смес от газове.

Почвена обвивка: най-горният, прекъснат почвен слой на земната кора. Рохкавият и плодороден почвен слой осигурява на растенията вода и хранителни вещества.

Водната обвивка: сферичен прекъснат слой, включващ в себе си всичката вода. Тук влизат подземните води, затворени в кухините на скалите или под събиращите се под тях повърхностни проточни води, водните езерни, морски и океански масиви, а също и съдържащата се в атмосферата вода.

Биосфера: ареалът на живите организми във външния слой на земната кора.

Земна кора: най-външната обвивка на Земята с най-малка маса, състояща се от твърди скали.

Земна мантия: вътрешна обвивка на Земята с дебелина около 2900 километра, намираща се между кората и ядрото; горната част на слоя е в твърдо състояние, но под него се крият разтопени скали. Близо до ядрото е долната, твърдата част.

Ядро: изключително плътна вътрешна, разтопена част от Земята с диаметър около 7000 километра, състояща се основно от желязо и никел.

Разрез на Земята

 • атмосфера
 • 1000 °C
 • 690 км
 • 1000 км
 • йонизиран атмосферен слой
 • cеверно сияние
 • метеори
 • 500 км
 • 100 км
 • 80 км
 • 80 км
 • 50 км
 • 12 км
 • континент
 • океан
 • биосфера
 • кора
 • 30-60 км
 • 30-60 км
 • 2900 км
 • мантия
 • 2900 км
 • 6371 км
 • ядро
 • атмосфера
 • 50 км
 • 12 км
 • озонов слой

Разрез

 • йонизиран атмосферен слой
 • cеверно сияние
 • метеори
 • 500 км
 • 100 км
 • 80 км
 • 80 км
 • 50 км
 • 12 км
 • континент
 • океан
 • биосфера
 • кора
 • 30-60 км
 • 30-60 км
 • 2900 км
 • мантия
 • 2900 км
 • 6371 км
 • атмосфера
 • земна кора
 • мантия
 • ядро
 • атмосфера
 • 50 км
 • 12 км
 • озонов слой

Анимация

 • атмосфера
 • атмосферен 0-1000 км
 • биосфера
 • долен атмосферен слой 0 км – 12 км
 • хидросфера
 • педосфера
 • земна кора
 • континентална кора
 • дълбоководен ров (грабен)
 • океански хребет
 • океанска кора
 • долна мантия
 • горна мантия
 • (30–2900 км)
 • мантия
 • атмосфера
 • 1000 °C
 • 690 км
 • 1000 км
 • 800–1000 °C
 • йонизиран атмосферен слой
 • cеверно сияние
 • метеори
 • 500 км
 • 400 км
 • 300 км
 • 200 км
 • 100 км
 • 80 км
 • 80 км
 • 50 км
 • 12 км
 • –100 °C
 • озонов слой
 • горен атмосферен слой
 • среден атмосферен слой
 • долен атмосферен слой
 • 100 км
 • 80 км
 • 50 км
 • 12 км
 • +10 °C
 • –50 °C
 • озонов слой
 • горен атмосферен слой
 • среден атмосферен слой
 • долен атмосферен слой
 • 80 км
 • 50 км
 • 12 км
 • –50 °C
 • озонов слой
 • горен атмосферен слой
 • среден атмосферен слой
 • долен атмосферен слой
 • континент
 • океан
 • биосфера
 • кора
 • 30-60 км
 • 700 км
 • горна мантия
 • 30-60 км
 • 700 км
 • леко течна
 • твърда
 • долна мантия
 • 30-60 км
 • 700 км
 • твърда
 • 2900 км
 • мантия
 • външно ядро
 • 2900 км
 • 5100 км
 • разтопено
 • вътрешно ядро
 • 5100 км
 • 6371 км
 • твърда
 • атмосфера
 • земна кора
 • мантия
 • ядро

Вътрешна структура

 • земна кора
 • мантия
 • ядро

Дикторски текст

Вътрешната структура на Земята е много трудна за изследване, защото и най-дълбокото сондиране прониква в недрата на планетата едва на няколко десетки километра. Тоест едва докосва повърхността на Земята, чийто радиус е 6371 км. На образувалата се преди 4,6 милиарда години назад и още гореща първична Земя, в резултат на постепепенното й изстиване и под въздействието на въртенето й, твърдите, газообразните и течните вещества се отделили едно от друго и формирали различни по плътност обвивки на земното кълбо.

Съществуват външни и вътрешни обвивки на земята.Външните обвивки са въздушната, живата и водната. Към вътрешните обвивки приндалежат земната кора, мантията и ядрото.

Най-външната и лека обвивка се състои от газове - това е атмосферата. Горната й граница е трудно определима: на височина десетки хиляди километри атмосферата постепенно преминава във веществото на междупланетното пространство. На горната й граница температурата е около 1000 °C. Средната част е най-студена - –100°C. В най-долната част се намира озоновият слой. Около външната част на вътрешните обвивки се намира земната кора.

От вътрешните обвивки на Земята земната кора е най-външната. Континенталната кора е с по-голяма дебелина от океанската и се отличава с по-разнообразен състав: в горната й част преобладават силикатите, а долната е по-богата на метали и се състои от по-плътни скали.

Мантията на Земята се разделя на две части. Горната мантия достига дълбочина 700 км. Нейният горен твърд слой заедно със земната кора образуват твърдата обвивка на Земята, състояща се от скали. Долната граница на земната кора e 2900 m. Долната мантия е твърда и в най-вътрешната й част нараства делът на по-тежките метални съставки.

Под нея се намира ядро, което също се дели на две части. Външното ядро е в течно състояние и се състои от разтопени метали. Въшното ядро от вътрешното, твърдото ядро, което от своя страна се състои от желязо и никел.

Свързани ресурси

Географска координатна система

По две координати от градусната мрежа може да се определи географското положение на всяка...

Структура на Земята (средно ниво)

Земята се състои от вътрешни и външни обвивки.

Земя

Нашата планета Земя е твърдо тяло. Притежава атмосфера, която съдържа кислород. Покрита е...

Тектонски (литосферни) плочи

Тектонските плочи се намират в постоянно движение една спрямо друга.

Магнитното поле на Земята

Магнитният северен и южен полюс на Земята се намират близо до Северния и Южния географски...

Карта на океанското дъно

На дъното на океана границите между тектонските плочи се разпознават много ясно.

Образуването на Земята и Луната

Анимацията представя процеса на образуване на Земята и Луната.

Added to your cart.