Вашата кошница е празна

Пазаруване

Количество: 0

Общо: 0,00

Stephenson’s Rocket (1829)

Stephenson’s Rocket (1829)

The English engineer George Stephenson’s locomotive was built for a competition of locomotives in 1829.

Технологии

Ключови думи

парен локомотив, Ракета, Влак, Локомотив, железопътен, парен двигател, Стивънсън, пароподаване, машини, парен котел, релса, транспорт, История на железопътния транспорт, техника, история

Свързани ресурси

Парната машина на Джеймс Уат (ХVІІІ век)

Благодарение на големите си възможности за приложение усъвършенстваната от шотландския...

Локомотив Стандарт Клас 3 2-6-2T

Тип парни локомотиви, използвани от "Бритиш Рейлуейз", произвеждани през 50-те години на...

Сферата (еолипилът) на Херон

Ние тачим александрийския изобретател като баща на първата парна машина, макар той да е...

Викторианската епоха

Сцената показва крайностите през викторианската епоха, представяйки тронната зала и един...

Пощенски дилижанс (Великобритания, ХVІІІ век)

Преди появата на моторните превозни средства писмата и другите пощенски пратки стигали до...

Подводница Иктинео II

Конструираната от испанския изобретател Нарсис Монтуриол подводница е пионерско дело в...

Тъкачна фабрика, 19. в.

Благодарение на изобретенията през 18. в. текстилната индустрия се превърнала в един от...

Добивът на полезни изкопаеми в епохата на индустриалната революция

В края на ХІХ век, в резултат на големия глад за суровини, бурно се развива и добивът на...

Високоскоростен влак TGV POS

Влакът се движи между Париж и Южна Германия с оптимална скорост 320 км/ч.

Вършачка, 19. в.

Вършачките се използват за отделяне на зърното от сламата.

Lake steamer (1846)

The first paddle steamer in Hungary entered service in 1846.

MÁV M61 diesel engine (1963)

The legendary M61 class locomotives of the Hungarian State Railways were manufactured by...

MAV V40 (Kando locomotive, 1932)

The first Hungarian-made locomotive powered directly from the national electricity...

Влак на магнитна възглавница

Едно от най-съвременните превозни средства, развиващо скорост над 400 км/час.

Добив на злато през ХІХ в.

"Златната треска" в Калифорния започнала през 1848 г. край Сан Франциско.

Електрически наземен транспорт

Тролейбусите и трамваите са екологично чисти обществени транспортни средства

Added to your cart.