Сравнение на ядливи и отровни гъби

Някои гъби могат да предизвикат опасно, дори смъртоносно отравяне, докато други са важен източник на хранителни вещества.

Свързани ресурси

Ябълково дърво

Ябълката е най-известният и един от най-обичаните плодове в света.

Жизнен цикъл на мъхове и папрати

Тази анимация сравнява жизнените цикли на мъховете и папратите, и...

Мъжка папрат

Едно от най-красивите горски растения, с което често се срещаме по...

Бяла топола

Вид горско дърво, срещащо се предимно покрай реките. Дълго време...

Фотосинтеза (базово ниво)

Растенията могат да превръщат неорганични вещества (въглероден...

Сравнение между същински плодове и лъжливи плодове

Месестата част (перикарп) на същинските плодове се развива от...

Сравнение на едносемеделни и двусемеделни растения

Покритосеменните растения се разделят на две групи - едносемеделни...

Кокиче

Появата на кокичето предвещава пристигането на пролетта. В много...

Added to your cart.