Вашата кошница е празна

Пазаруване

Количество: 0

Общо: 0,00

0

Сравнение на едносемеделни и двусемеделни растения

Сравнение на едносемеделни и двусемеделни растения

Покритосеменните растения се разделят на две групи - едносемеделни и двусемеделни растения.

Биология и здравно образование

Ключови думи

едносемеделно, двусемеделни, лале, ленивче, Паралелна жилки листа, Нетната жилки листа, влакнеста коренова система, корен система, покритосеменни, цвете, стебло, тичинка, венчелистче, tepal, чашелистче, корен, листо, растителни органи, gynoecium, съдов сноп, камбий, ксилем, клетъчна тъкан, семеделен лист, околоцветник, растение, биология

Свързани ресурси

Въпроси

 • Морковът е...
 • Пшеницата е...
 • Цветовете на едносемеделните растения НЯМАТ:
 • Листата на двусемеделните растения НЯМАТ:
 • Листата на едносемеделните растения НЯМАТ:
 • Макът е...
 • Царевицата е...
 • Дъбът е...
 • Едносемеделните растения обикновено имат:
 • Едносемеделните растения обикновено имат:
 • Цветовете на двусемеделните растения НЯМАТ:
 • Двусемеделните растения обикновено имат:
 • Двусемеделните растения обикновено имат:
 • Двусемеделните растения обикновено имат:
 • Вярно ли е твърдението, че листата на едносемеделните растения имат дъговидно жилкуване?
 • Вярно ли е твърдението, че двусемеделните растения имат листа с мрежовидно жилкуване?
 • Вярно ли е твърдението, че за двусемеделните растения са характерни разпръснати проводящи снопчета?
 • Вярно ли е твърдението, че за едносемеделните растения са характерни разпръснати проводящи снопчета?
 • Вярно ли е твърдението, че едносемеделните растения имат листа с успоредно жилкуване?
 • Вярно ли е твърдението, че в листата на едносемеделните растения няма централна жилка?
 • Вярно ли е твърдението, че в листата на двусемеделните растения няма централна жилка?
 • Вярно ли е твърдението, че в листата на двусемеделните растения няма странични жилки?
 • Вярно ли е твърдението, че двусемеделните растения обикновено имат по 6 венчелистчета?
 • Вярно ли е твърдението, че двусемеделните растения обикновено имат околоцветник с 5 листчета?
 • Вярно ли е твърдението, че едносемеделните растения най-често имат околоцветник с 6 листчета?
 • Вярно ли е твърдението, че едносемеделните растения най-често имат 6 листчета?

Сцени

Растения

 • листа с успоредно жилкуване
 • листа с мрежовидно жилкуване
 • брадата коренова система
 • осева коренова система
 • едносемеделно растение
 • (градинско лале)
 • двусемеделно растение
 • (жълто огнивче)

Цветя

 • плодник
 • тичинка
 • околоцветник
 • венчелистче
 • чашелистче

Разрез на стъблото

 • основна тъкан
 • проводящо снопче

Проводящи снопчета

 • ксилем
 • флоем
 • камбий

Дикторски текст

Покритосеменните растения се групират според броя на семеделите в семето. Те имат два семедела (двусемеделни растения) или един семедел (едносемеделни растения).

За двусемеделните растения е характерна осевата коренова система, която се състои от главен корен със странични разклонения. За едносемеделните растения е характерна брадатата коренова система.

Най-лесният начин да се разграничат едносемеделните и двусемеделните растения, е като се сравнят листата им. За листата на двусемеделните растения е характерно мрежовидното жилкуване, при което от главната жилка се разклоняват странични жилки в цялата петура. Листата са прикрепени към стъблото чрез дръжки. За повечето едносемеделни растения обаче са характерни листа с успоредно жилкуване, които са прикрепени към стъблото чрез листни влагалища (основата им обикаля стъблото).

Стъблото на двусемеделните растения често се разклонява, а едносемеделните растения обикновено нямат разклонения.

Цветовете на едносемеделните и двусемеделните растения също са различни. При цветовете на двусемеделните се наблюдава двоен околоцветник, който се състои от венчелистчета и чашелистчета. Венчелистчетата са подредени в кръгове по четири или пет (или число, кратно на тях) и са радиално симетрични.

Цветовете на жълтото огнивче например се състоят от пет чашелистчета, пет венчелистчета и пет тичинки. При цветовете на едносемеделните растения обаче околоцветникът е прост и се състои само от венчелистчета. Едносемеделните цветове имат радиална симетрия, като цветните им части са подредени в кръгове по три (или число, кратно на три). Цветовете на лалето например се състоят от шест венчелистчета и шест тичинки.

Проводящите снопчета в стъблата на тревистите двусемеделни растения са разпръснати, докато при едносемеделните са подредени в кръг. В проводящото снопче ксилемът провежда вода и разтворени минерални соли от корените до другите части на растението. Флоемът провежда органични вещества.

Проводящите снопчета на тревистите двусемеделни растения съдържат слой камбий, който се намира между ксилема и флоема и осигурява растежа на стъблото. Проводящите снопчета при едносемеделните растения обикновено не съдържат камбий, затова стъблото им не може да нараства впоследствие.

Двусемеделните растения са се появили на по-ранен еволюционен етап. Познати са ни около 200 хиляди тревисти и дървесни растения, които принадлежат към тази група, докато едносемеделните растения наброяват едва 60 хиляди вида.

Свързани ресурси

Обикновен дъб

Един от най-разпространените видове дървета, характерни за...

Ядливи картофови растения

Много от най-важните културни растения, които употребяваме за...

Какво се крие в джунглата?

Учебното съдържание представя разположението на дъждовните гори, с...

Конски кестен

Кестените придават хармония и красота на парковете и детските...

Къпина

Гората дарява хората с многобройни ароматни плодове, Един от тях е...

Луковични пролетни растения

Тази анимация ще ви запознае със структурата на лалетата,...

Върба

Филм за структурата, използването и медицинските свойства на...

Дюля

Растението произхожда от Кавказкия регион. Отглеждат го заради...

Added to your cart.