Вашата кошница е празна

Пазаруване

Количество: 0

Общо: 0,00

0

Сравнение на едносемеделни и двусемеделни растения

Сравнение на едносемеделни и двусемеделни растения

Покритосеменните растения се разделят на две групи - едносемеделни и двусемеделни растения.

Биология и здравно образование

Ключови думи

едносемеделно, двусемеделни, лале, ленивче, Паралелна жилки листа, Нетната жилки листа, влакнеста коренова система, корен система, покритосеменни, цвете, стебло, тичинка, венчелистче, tepal, чашелистче, корен, листо, растителни органи, gynoecium, съдов сноп, камбий, ранна дървесина, клетъчна тъкан, семеделен лист, околоцветник, растение, биология

Свързани ресурси

Въпроси

 • Морковът е...
 • Пшеницата е...
 • Цветовете на едносемеделните растения НЯМАТ:
 • Листата на двусемеделните растения НЯМАТ:
 • Листата на едносемеделните растения НЯМАТ:
 • Макът е...
 • Царевицата е...
 • Дъбът е...
 • Едносемеделните растения обикновено имат:
 • Едносемеделните растения обикновено имат:
 • Цветовете на двусемеделните растения НЯМАТ:
 • Двусемеделните растения обикновено имат:
 • Двусемеделните растения обикновено имат:
 • Двусемеделните растения обикновено имат:
 • Вярно ли е твърдението, че листата на едносемеделните растения имат дъговидно жилкуване?
 • Вярно ли е твърдението, че двусемеделните растения имат листа с мрежовидно жилкуване?
 • Вярно ли е твърдението, че за двусемеделните растения са характерни разпръснати проводящи снопчета?
 • Вярно ли е твърдението, че за едносемеделните растения са характерни разпръснати проводящи снопчета?
 • Вярно ли е твърдението, че едносемеделните растения имат листа с успоредно жилкуване?
 • Вярно ли е твърдението, че в листата на едносемеделните растения няма централна жилка?
 • Вярно ли е твърдението, че в листата на двусемеделните растения няма централна жилка?
 • Вярно ли е твърдението, че в листата на двусемеделните растения няма странични жилки?
 • Вярно ли е твърдението, че двусемеделните растения обикновено имат по 6 венчелистчета?
 • Вярно ли е твърдението, че двусемеделните растения обикновено имат околоцветник с 5 листчета?
 • Вярно ли е твърдението, че едносемеделните растения най-често имат околоцветник с 6 листчета?
 • Вярно ли е твърдението, че едносемеделните растения най-често имат 6 листчета?

Сцени

Растения

 • листа с успоредно жилкуване
 • листа с мрежовидно жилкуване
 • брадата коренова система
 • осева коренова система
 • едносемеделно растение
 • (градинско лале)
 • двусемеделно растение
 • (жълто огнивче)

Цветя

 • плодник
 • тичинка
 • околоцветник
 • венчелистче
 • чашелистче

Разрез на стъблото

 • основна тъкан
 • проводящо снопче

Проводящи снопчета

 • ксилем - Провежда вода и разтворени минерални соли от корените към останалите части на растението.
 • флоем - Провежда органични вещества от листата към останалите части на растението.
 • камбий - Това е образувателна тъкан (меристема), която осигурява растежа на стъблото. В нея се образуват клетките на ксилема и флоема.

Анимация

 • листа с успоредно жилкуване
 • листа с мрежовидно жилкуване
 • брадата коренова система
 • осева коренова система
 • едносемеделно растение
 • (градинско лале)
 • двусемеделно растение
 • (жълто огнивче)
 • плодник
 • тичинка
 • околоцветник
 • венчелистче
 • чашелистче
 • основна тъкан
 • проводящо снопче
 • ксилем - Провежда вода и разтворени минерални соли от корените към останалите части на растението.
 • флоем - Провежда органични вещества от листата към останалите части на растението.
 • камбий - Това е образувателна тъкан (меристема), която осигурява растежа на стъблото. В нея се образуват клетките на ксилема и флоема.

Дикторски текст

Покритосеменните растения се групират според броя на семеделите в семето. Те имат два семедела (двусемеделни растения) или един семедел (едносемеделни растения).

За двусемеделните растения е характерна осевата коренова система, която се състои от главен корен със странични разклонения. За едносемеделните растения е характерна брадатата коренова система.

Най-лесният начин да се разграничат едносемеделните и двусемеделните растения, е като се сравнят листата им. За листата на двусемеделните растения е характерно мрежовидното жилкуване, при което от главната жилка се разклоняват странични жилки в цялата петура. Листата са прикрепени към стъблото чрез дръжки. За повечето едносемеделни растения обаче са характерни листа с успоредно жилкуване, които са прикрепени към стъблото чрез листни влагалища (основата им обикаля стъблото).

Стъблото на двусемеделните растения често се разклонява, а едносемеделните растения обикновено нямат разклонения.

Цветовете на едносемеделните и двусемеделните растения също са различни. При цветовете на двусемеделните се наблюдава двоен околоцветник, който се състои от венчелистчета и чашелистчета. Венчелистчетата са подредени в кръгове по четири или пет (или число, кратно на тях) и са радиално симетрични.

Цветовете на жълтото огнивче например се състоят от пет чашелистчета, пет венчелистчета и пет тичинки. При цветовете на едносемеделните растения обаче околоцветникът е прост и се състои само от венчелистчета. Едносемеделните цветове имат радиална симетрия, като цветните им части са подредени в кръгове по три (или число, кратно на три). Цветовете на лалето например се състоят от шест венчелистчета и шест тичинки.

Проводящите снопчета в стъблата на тревистите двусемеделни растения са разпръснати, докато при едносемеделните са подредени в кръг. В проводящото снопче ксилемът провежда вода и разтворени минерални соли от корените до другите части на растението. Флоемът провежда органични вещества.

Проводящите снопчета на тревистите двусемеделни растения съдържат слой камбий, който се намира между ксилема и флоема и осигурява растежа на стъблото. Проводящите снопчета при едносемеделните растения обикновено не съдържат камбий, затова стъблото им не може да нараства впоследствие.

Двусемеделните растения са се появили на по-ранен еволюционен етап. Познати са ни около 200 хиляди тревисти и дървесни растения, които принадлежат към тази група, докато едносемеделните растения наброяват едва 60 хиляди вида.

Свързани ресурси

Семена и покълване

Двусемеделните растения имат два ембрионални листа (семедела), докато едносемеделните...

Царевица

Една от най-важните едносемеделни култури.

Тръстика и папур

Космополитни едносемеделни растения, които обитават крайбрежията.

Конски кестен

С помощта на анимацията ще видите какви промени претърпява кестенът през различните сезони.

Вегетативни органи на растенията

Тези органи са жизненоважни за оцеляването и развитието на растенията.

Сравнение между същински плодове и лъжливи плодове

Месестата част (перикарп) на същинските плодове се развива от плодника, а на лъжливите...

Луковични пролетни растения

Тази анимация ще ви запознае със структурата на лалетата, нарцисите и кокичетата.

Зърнени култури

Зърнените култури са тревисти растения, култивирани заради ядливите си зърна.

Цветове при покритосеменните растения

Тази анимация показва различните типове цветове при покритосеменните растения.

Анатомия на листата

Настоящата анимация представя основните видове листа, както и различията между листата на...

Ядливи картофови растения

Много от най-важните културни растения, които употребяваме за храна, принадлежат към...

Хлорофил

Хлорофилът е светлочувствителен зелен пигмент, който се намира в растенията. Той поглъща...

Ябълка

Ябълката е един от най-популярните плодове.

Цвете

Анимация показва структурата на типичното цвете.

Niche

In ecology, a niche is a term describing the way of life of a species.

Фотосинтеза

Растенията преобразуват неорганични вещества (въглероден диоксид и вода) в органична захар.

Гигантска секвоя

Гигантските секвои са живите организми с най-голяма маса на Земята.

Дъб

Тази анимация показва как се променят дърветата през сезоните, като за пример се използва...

Жизнен цикъл на мъхове и папрати

Тази анимация сравнява жизнените цикли на мъховете и папратите, и помага да се разбере...

Pollen

Pollen serves to fertilise the egg of plants. Pollen grains come in a variety of shapes...

Гъби

Гъбите са месестите плодни тела на организми, изградени от гъбни хифи.

Added to your cart.