Вашата кошница е празна

Пазаруване

Количество: 0

Общо: 0,00

0

Слънчева система, oрбити на планетите

Слънчева система, oрбити на планетите

Около Слънцето обикалят 8 планети, които описват строго определени мислени линии, наречени орбити.

География и икономика

Ключови думи

планета, Слънчева система, Меркурий, Венера, Земя, Марс, Юпитер, Сатурн, Уран, Нептун, Орбити на планетите, газов гигант, скалиста планета, планета-джудже, астероид, астероиден пояс, Слънце, Звезда, астрономически обект, Луна, Млечен Път, кръвоносна система, въртене, спирална галактика, астрономия, география

Свързани ресурси

Сцени

Слънчева система

  • Меркурий
  • Венера
  • Земя
  • Марс
  • Юпитер
  • Сатурн
  • Уран
  • Нептун
  • Слънце
  • астероиден пояс

Слънцето е една от 200-та милиарда звезди в Млечния път.

Слънчевата система включва Слънцето заедно с всички малки и големи небесни тела, които се въртят около него.

В състава на Слънчевата система се включват следните небесни тела:

– Слънце

– планети

– спътници на планетите

– малки небесни тела и комети

– метеори и др.

Около Слънцето обикалят осем планети, шест от които имат спътници. Само Меркурий и Венера нямат спътници.

По своята близост до Слънцето планетите в Слънчевата система са разположени в следния ред: Меркурий, Венера, Земя, Марс, Юпитер, Сатурн, Уран, Нептун.

Планетите може да бъдат разделени на два основни типа: 4 земеподобни планети и 4 планети гиганти. Земеподобните планети са разположени по-близо до Слънцето, по-малки са по размер, обикалят около Слънцето по-бавно, имат по-тънък атмосферен слой и по-слабо магнитно поле.

Освен планети в Слънчевата система има и милиарди малки небесни тела. Едни от тях са астероидите, които може да бъдат открити почти навсякъде.

От 2006 г. Плутон вече официално не се смята за планета. Плутон и други по-големи малки небесни тела се причисляват към планетите джуджета.

Меркурий

Меркурий е най-близката планета до Слънцето, вътрешна планета. Тя е и най-малката планета в Слънчевата система. Две от луните са по-големи от нея: Ганимед (която обикаля около Юпитер) и Титан (обикаляща Сатурн). Меркурий е планета от земната група, втора по плътност (5,43 г/см³) заради желязното си ядро. Гледана от Земята, тя сякаш винаги е много близо до Слънцето и не се отклонява на повече от 22 градуса от него и има фази като Луната. Намира се на почти 58 милиона километра от Слънцето. Носи името на римския бог на търговията Меркурий.

Венера

Венера е втората най-близка до Слънцето вътрешна планета. Намира се на 108 милиона километра от него. Тя е планета от земната група с голяма плътност (5,25 г/см³). Венера най-много прилича на Земята по размер и маса и често я наричат Земна посестрима. Тя е и най-горещата планета в Слънчевата система. Температурата на повърхността ѝ е над 400°C. Кръстена е на римската богиня на любовта и красотата Венера.

Земя

Земята е третата най-близка до Слънцето планета в Слънчевата система. Намира се на 150 милиона километра от него. Тя е пета по размери сред всички планети и с най-големи диаметър, маса и плътност в земната група. Земята е единствената планета във Вселената, за която знаем, че има живот. Според най-новите теории тя се образувала преди 4,57 милиарда години, а животът на нея се появил 1 милиард години по-късно. Земята има един естествен спътник – Луната. Кръстена е на гръцката богиня Гея – Майката Земя.

Марс

Марс е четвъртата най-близка до Слънцето и най-отдалечената от него вътрешна планета. Намира се на 228 милиона километра от него. Нейният диаметър е наполовина по-малък от този на Земята, а масата й е едва една десета от земната. Тази планета от земната група е по-малка и от Венера. Кръстена е на римския бог на войната Марс. Наричаме я Червената планета, защото по-голямата част от нейната повърхност е покрита с червеникави скали.

Юпитер

Юпитер е пета по отдалеченост от Слънцето и най-близката до него външна планета. Намира се на 779 милиона километра от Слънцето. Тя е най-голямата планета в Слънчевата система. Нейният диаметър е 142 984 километра, а масата й е 2,5 пъти по-голяма от масата на всички други планети от Слънчевата система, взети заедно. Носи името на римския бог Юпитер. Погледната от Земята, тя е най-яркият обект на нощното небе след Луната и Венера.

Сатурн

Сатурн е втората по големина планета в Слънчевата система след Юпитер. Тя е външна планета от типа газов гигант. Намира се на 1,5 милиарда километра от Слънцето. Наричат я още „планетата на пръстените“ заради поясите от ледени частици и скални късове около нея. Сатурн е най-сплеснатата планета, защото се върти много бързо около оста си и има плътност (0,69 г/см³), която е по-малка от тази на водата. Сатурн носи името на римския бог на посевите и земеделието Сатурн.

Уран

Уран е седмата планета от Слънчевата система, външна планета. Тя е газов гигант – трета по размери и четвърта по маса в Слънчевата система. Нейната атмосфера се състои от водород (83%) и хелий (15%), с малки примеси на метан и амоняк. Метанът в горните слоеве поглъща червената светлина, което придава на планетата синьо-зелен цвят. Облаците в нея са на слоеве, но много по-разкъсани от тези на Юпитер и Сатурн. Уран носи името на бога на небето от древногръцката митология.

Нептун

Нептун е най-отдалечената, осма планета от Слънчевата система. Разстоянието от нея до Слънцето е 30 пъти по-голямо от това между Земята и Слънцето. Нептун е четвърта по размери и трета по маса планета с почти кръгла орбита. Тя е най-малкият газов гигант, много подобна на Уран. Носи името на римския бог на морето Нептун. На повърхността й се вихрят изключително силни ветрове, достигащи скорост 2100 км/ч.

Анимация

Слънцето е една от 200-та милиарда звезди в Млечния път.

Слънчевата система включва Слънцето заедно с всички малки и големи небесни тела, които се въртят около него.

В състава на Слънчевата система се включват следните небесни тела:

– Слънце

– планети

– спътници на планетите

– малки небесни тела и комети

– метеори и др.

Около Слънцето обикалят осем планети, шест от които имат спътници. Само Меркурий и Венера нямат спътници.

По своята близост до Слънцето планетите в Слънчевата система са разположени в следния ред: Меркурий, Венера, Земя, Марс, Юпитер, Сатурн, Уран, Нептун.

Планетите може да бъдат разделени на два основни типа: 4 земеподобни планети и 4 планети гиганти. Земеподобните планети са разположени по-близо до Слънцето, по-малки са по размер, обикалят около Слънцето по-бавно, имат по-тънък атмосферен слой и по-слабо магнитно поле.

Освен планети в Слънчевата система има и милиарди малки небесни тела. Едни от тях са астероидите, които може да бъдат открити почти навсякъде.

От 2006 г. Плутон вече официално не се смята за планета. Плутон и други по-големи малки небесни тела се причисляват към планетите джуджета.

Оси на въртене

Планети от земната група

Слънцето е една от 200-та милиарда звезди в Млечния път.

Слънчевата система включва Слънцето заедно с всички малки и големи небесни тела, които се въртят около него.

В състава на Слънчевата система се включват следните небесни тела:

– Слънце

– планети

– спътници на планетите

– малки небесни тела и комети

– метеори и др.

Около Слънцето обикалят осем планети, шест от които имат спътници. Само Меркурий и Венера нямат спътници.

По своята близост до Слънцето планетите в Слънчевата система са разположени в следния ред: Меркурий, Венера, Земя, Марс, Юпитер, Сатурн, Уран, Нептун.

Планетите може да бъдат разделени на два основни типа: 4 земеподобни планети и 4 планети гиганти. Земеподобните планети са разположени по-близо до Слънцето, по-малки са по размер, обикалят около Слънцето по-бавно, имат по-тънък атмосферен слой и по-слабо магнитно поле.

Освен планети в Слънчевата система има и милиарди малки небесни тела. Едни от тях са астероидите, които може да бъдат открити почти навсякъде.

От 2006 г. Плутон вече официално не се смята за планета. Плутон и други по-големи малки небесни тела се причисляват към планетите джуджета.

Планети гиганти

Слънцето е една от 200-та милиарда звезди в Млечния път.

Слънчевата система включва Слънцето заедно с всички малки и големи небесни тела, които се въртят около него.

В състава на Слънчевата система се включват следните небесни тела:

– Слънце

– планети

– спътници на планетите

– малки небесни тела и комети

– метеори и др.

Около Слънцето обикалят осем планети, шест от които имат спътници. Само Меркурий и Венера нямат спътници.

По своята близост до Слънцето планетите в Слънчевата система са разположени в следния ред: Меркурий, Венера, Земя, Марс, Юпитер, Сатурн, Уран, Нептун.

Планетите може да бъдат разделени на два основни типа: 4 земеподобни планети и 4 планети гиганти. Земеподобните планети са разположени по-близо до Слънцето, по-малки са по размер, обикалят около Слънцето по-бавно, имат по-тънък атмосферен слой и по-слабо магнитно поле.

Освен планети в Слънчевата система има и милиарди малки небесни тела. Едни от тях са астероидите, които може да бъдат открити почти навсякъде.

От 2006 г. Плутон вече официално не се смята за планета. Плутон и други по-големи малки небесни тела се причисляват към планетите джуджета.

Дикторски текст

Слънцето е една от 200-та милиарда звезди в Млечния път.

Слънчевата система включва Слънцето заедно с всички малки и големи небесни тела, които се въртят около него.

В състава на Слънчевата система се включват следните небесни тела:

– Слънце

– планети

– спътници на планетите

– малки небесни тела и комети

– метеори и др.

Около Слънцето обикалят осем планети, шест от които имат спътници. Само Меркурий и Венера нямат спътници.

По своята близост до Слънцето планетите в Слънчевата система са разположени в следния ред: Меркурий, Венера, Земя, Марс, Юпитер, Сатурн, Уран, Нептун.

Планетите може да бъдат разделени на два основни типа: 4 земеподобни планети и 4 планети гиганти. Земеподобните планети са разположени по-близо до Слънцето, по-малки са по размер, обикалят около Слънцето по-бавно, имат по-тънък атмосферен слой и по-слабо магнитно поле.

Освен планети в Слънчевата система има и милиарди малки небесни тела. Едни от тях са астероидите, които може да бъдат открити почти навсякъде.

От 2006 г. Плутон вече официално не се смята за планета. Плутон и други по-големи малки небесни тела се причисляват към планетите джуджета.

Свързани ресурси

Занимателна география: астрономия

Слънчевата система крие множество любопитни факти.

Преместване на континенталните плочи (континентален дрейф)

Историята на Земята показва, че континентите са се движили и...

Планетите и техните размери

Около Слънцето обикалят вътрешни, подобни на Земята планети и...

Международна космическа станция (МКС)

В създаването на международната космическа станция са участвали 16...

Географска координатна система

По две координати от градусната мрежа може да се определи...

Структура на Земята (базово ниво)

Земята се състои от вътрешни и външни обвивки.

Географски координати (базово ниво)

По две координати от градусната мрежа може да се определи...

Слънце

Диаметърът на Слънцето е около 109 пъти по-голям от този на...

Added to your cart.