Вашата кошница е празна

Пазаруване

Количество: 0

Общо: 0,00

0

Слънчева система, oрбити на планетите

Слънчева система, oрбити на планетите

Около Слънцето обикалят 8 планети, които описват строго определени мислени линии, наречени орбити.

География и икономика

Ключови думи

планета, Слънчева система, Меркурий, Венера, Земя, Марс, Юпитер, Сатурн, Уран, Нептун, Орбити на планетите, газов гигант, скалиста планета, планета-джудже, астероид, астероиден пояс, Слънце, Звезда, астрономически обект, Луна, Млечен Път, кръвоносна система, въртене, спирална галактика, астрономия, география

Свързани ресурси

Сцени

Слънчева система

  • Меркурий
  • Венера
  • Земя
  • Марс
  • Юпитер
  • Сатурн
  • Уран
  • Нептун
  • Слънце
  • астероиден пояс

Слънцето е една от 200-та милиарда звезди в Млечния път.

Слънчевата система включва Слънцето заедно с всички малки и големи небесни тела, които се въртят около него.

В състава на Слънчевата система се включват следните небесни тела:

– Слънце

– планети

– спътници на планетите

– малки небесни тела и комети

– метеори и др.

Около Слънцето обикалят осем планети, шест от които имат спътници. Само Меркурий и Венера нямат спътници.

По своята близост до Слънцето планетите в Слънчевата система са разположени в следния ред: Меркурий, Венера, Земя, Марс, Юпитер, Сатурн, Уран, Нептун.

Планетите може да бъдат разделени на два основни типа: 4 земеподобни планети и 4 планети гиганти. Земеподобните планети са разположени по-близо до Слънцето, по-малки са по размер, обикалят около Слънцето по-бавно, имат по-тънък атмосферен слой и по-слабо магнитно поле.

Освен планети в Слънчевата система има и милиарди малки небесни тела. Едни от тях са астероидите, които може да бъдат открити почти навсякъде.

От 2006 г. Плутон вече официално не се смята за планета. Плутон и други по-големи малки небесни тела се причисляват към планетите джуджета.

Меркурий

Меркурий е най-близката планета до Слънцето, вътрешна планета. Тя е и най-малката планета в Слънчевата система. Две от луните са по-големи от нея: Ганимед (която обикаля около Юпитер) и Титан (обикаляща Сатурн). Меркурий е планета от земната група, втора по плътност (5,43 г/см³) заради желязното си ядро. Гледана от Земята, тя сякаш винаги е много близо до Слънцето и не се отклонява на повече от 22 градуса от него и има фази като Луната. Намира се на почти 58 милиона километра от Слънцето. Носи името на римския бог на търговията Меркурий.

Венера

Венера е втората най-близка до Слънцето вътрешна планета. Намира се на 108 милиона километра от него. Тя е планета от земната група с голяма плътност (5,25 г/см³). Венера най-много прилича на Земята по размер и маса и често я наричат Земна посестрима. Тя е и най-горещата планета в Слънчевата система. Температурата на повърхността ѝ е над 400°C. Кръстена е на римската богиня на любовта и красотата Венера.

Земя

Земята е третата най-близка до Слънцето планета в Слънчевата система. Намира се на 150 милиона километра от него. Тя е пета по размери сред всички планети и с най-големи диаметър, маса и плътност в земната група. Земята е единствената планета във Вселената, за която знаем, че има живот. Според най-новите теории тя се образувала преди 4,57 милиарда години, а животът на нея се появил 1 милиард години по-късно. Земята има един естествен спътник – Луната. Кръстена е на гръцката богиня Гея – Майката Земя.

Марс

Марс е четвъртата най-близка до Слънцето и най-отдалечената от него вътрешна планета. Намира се на 228 милиона километра от него. Нейният диаметър е наполовина по-малък от този на Земята, а масата й е едва една десета от земната. Тази планета от земната група е по-малка и от Венера. Кръстена е на римския бог на войната Марс. Наричаме я Червената планета, защото по-голямата част от нейната повърхност е покрита с червеникави скали.

Юпитер

Юпитер е пета по отдалеченост от Слънцето и най-близката до него външна планета. Намира се на 779 милиона километра от Слънцето. Тя е най-голямата планета в Слънчевата система. Нейният диаметър е 142 984 километра, а масата й е 2,5 пъти по-голяма от масата на всички други планети от Слънчевата система, взети заедно. Носи името на римския бог Юпитер. Погледната от Земята, тя е най-яркият обект на нощното небе след Луната и Венера.

Сатурн

Сатурн е втората по големина планета в Слънчевата система след Юпитер. Тя е външна планета от типа газов гигант. Намира се на 1,5 милиарда километра от Слънцето. Наричат я още „планетата на пръстените“ заради поясите от ледени частици и скални късове около нея. Сатурн е най-сплеснатата планета, защото се върти много бързо около оста си и има плътност (0,69 г/см³), която е по-малка от тази на водата. Сатурн носи името на римския бог на посевите и земеделието Сатурн.

Уран

Уран е седмата планета от Слънчевата система, външна планета. Тя е газов гигант – трета по размери и четвърта по маса в Слънчевата система. Нейната атмосфера се състои от водород (83%) и хелий (15%), с малки примеси на метан и амоняк. Метанът в горните слоеве поглъща червената светлина, което придава на планетата синьо-зелен цвят. Облаците в нея са на слоеве, но много по-разкъсани от тези на Юпитер и Сатурн. Уран носи името на бога на небето от древногръцката митология.

Нептун

Нептун е най-отдалечената, осма планета от Слънчевата система. Разстоянието от нея до Слънцето е 30 пъти по-голямо от това между Земята и Слънцето. Нептун е четвърта по размери и трета по маса планета с почти кръгла орбита. Тя е най-малкият газов гигант, много подобна на Уран. Носи името на римския бог на морето Нептун. На повърхността й се вихрят изключително силни ветрове, достигащи скорост 2100 км/ч.

Анимация

Слънцето е една от 200-та милиарда звезди в Млечния път.

Слънчевата система включва Слънцето заедно с всички малки и големи небесни тела, които се въртят около него.

В състава на Слънчевата система се включват следните небесни тела:

– Слънце

– планети

– спътници на планетите

– малки небесни тела и комети

– метеори и др.

Около Слънцето обикалят осем планети, шест от които имат спътници. Само Меркурий и Венера нямат спътници.

По своята близост до Слънцето планетите в Слънчевата система са разположени в следния ред: Меркурий, Венера, Земя, Марс, Юпитер, Сатурн, Уран, Нептун.

Планетите може да бъдат разделени на два основни типа: 4 земеподобни планети и 4 планети гиганти. Земеподобните планети са разположени по-близо до Слънцето, по-малки са по размер, обикалят около Слънцето по-бавно, имат по-тънък атмосферен слой и по-слабо магнитно поле.

Освен планети в Слънчевата система има и милиарди малки небесни тела. Едни от тях са астероидите, които може да бъдат открити почти навсякъде.

От 2006 г. Плутон вече официално не се смята за планета. Плутон и други по-големи малки небесни тела се причисляват към планетите джуджета.

Оси на въртене

Планети от земната група

Слънцето е една от 200-та милиарда звезди в Млечния път.

Слънчевата система включва Слънцето заедно с всички малки и големи небесни тела, които се въртят около него.

В състава на Слънчевата система се включват следните небесни тела:

– Слънце

– планети

– спътници на планетите

– малки небесни тела и комети

– метеори и др.

Около Слънцето обикалят осем планети, шест от които имат спътници. Само Меркурий и Венера нямат спътници.

По своята близост до Слънцето планетите в Слънчевата система са разположени в следния ред: Меркурий, Венера, Земя, Марс, Юпитер, Сатурн, Уран, Нептун.

Планетите може да бъдат разделени на два основни типа: 4 земеподобни планети и 4 планети гиганти. Земеподобните планети са разположени по-близо до Слънцето, по-малки са по размер, обикалят около Слънцето по-бавно, имат по-тънък атмосферен слой и по-слабо магнитно поле.

Освен планети в Слънчевата система има и милиарди малки небесни тела. Едни от тях са астероидите, които може да бъдат открити почти навсякъде.

От 2006 г. Плутон вече официално не се смята за планета. Плутон и други по-големи малки небесни тела се причисляват към планетите джуджета.

Планети гиганти

Слънцето е една от 200-та милиарда звезди в Млечния път.

Слънчевата система включва Слънцето заедно с всички малки и големи небесни тела, които се въртят около него.

В състава на Слънчевата система се включват следните небесни тела:

– Слънце

– планети

– спътници на планетите

– малки небесни тела и комети

– метеори и др.

Около Слънцето обикалят осем планети, шест от които имат спътници. Само Меркурий и Венера нямат спътници.

По своята близост до Слънцето планетите в Слънчевата система са разположени в следния ред: Меркурий, Венера, Земя, Марс, Юпитер, Сатурн, Уран, Нептун.

Планетите може да бъдат разделени на два основни типа: 4 земеподобни планети и 4 планети гиганти. Земеподобните планети са разположени по-близо до Слънцето, по-малки са по размер, обикалят около Слънцето по-бавно, имат по-тънък атмосферен слой и по-слабо магнитно поле.

Освен планети в Слънчевата система има и милиарди малки небесни тела. Едни от тях са астероидите, които може да бъдат открити почти навсякъде.

От 2006 г. Плутон вече официално не се смята за планета. Плутон и други по-големи малки небесни тела се причисляват към планетите джуджета.

Дикторски текст

Слънцето е една от 200-та милиарда звезди в Млечния път.

Слънчевата система включва Слънцето заедно с всички малки и големи небесни тела, които се въртят около него.

В състава на Слънчевата система се включват следните небесни тела:

– Слънце

– планети

– спътници на планетите

– малки небесни тела и комети

– метеори и др.

Около Слънцето обикалят осем планети, шест от които имат спътници. Само Меркурий и Венера нямат спътници.

По своята близост до Слънцето планетите в Слънчевата система са разположени в следния ред: Меркурий, Венера, Земя, Марс, Юпитер, Сатурн, Уран, Нептун.

Планетите може да бъдат разделени на два основни типа: 4 земеподобни планети и 4 планети гиганти. Земеподобните планети са разположени по-близо до Слънцето, по-малки са по размер, обикалят около Слънцето по-бавно, имат по-тънък атмосферен слой и по-слабо магнитно поле.

Освен планети в Слънчевата система има и милиарди малки небесни тела. Едни от тях са астероидите, които може да бъдат открити почти навсякъде.

От 2006 г. Плутон вече официално не се смята за планета. Плутон и други по-големи малки небесни тела се причисляват към планетите джуджета.

Свързани ресурси

Световни градове

Анимацията представя географското положение и най-важните данни на...

Структура на Земята (базово ниво)

Земята се състои от вътрешни и външни обвивки.

Образуването на Земята и Луната

Анимацията представя процеса на образуване на Земята и Луната.

Държавно устройство и официални езици

Анимацията показва формите на държавно устройство и официалните...

Слънце

Диаметърът на Слънцето е около 109 пъти по-голям от този на...

Борба с наводненията

Прииждащите реки причиняват множество екологични проблеми. В...

Типове звезди

Еволюция на звездите със средна и голяма маса.

Фази на Луната

Фазите на Луната са непрекъснатите промени във външния ѝ вид....

Added to your cart.