Вашата кошница е празна

Пазаруване

Количество: 0

Общо: 0,00

Слънчева електроцентрала

Слънчева електроцентрала

Слънчевата електроцентрала превръща слънчевата енергия в електричество.

География и икономика

Ключови думи

слънчева електроцентрала, електроцентрала, Ампераж, възобновима енергия, алтернативни източници на енергия, слънчевата радиация, огледало, Енергия, турбина, производство на енергия, генератор, география

Свързани ресурси

Слънце

Диаметърът на Слънцето е около 109 пъти по-голям от този на Земята. Състои се в голямато...

Вятърна електроцентрала

Вятърните електроцентрали преобразуват енергията на вятъра в електрична енергия.

ВЕЦ „Хувър Дем“

Величествената язовирна стена на река Колорадо в САЩ е наречена на Хърбърт Хувър, 31-вия...

Пасивна къща

В пасивната къща може да се постигне комфортна вътрешна температура, без да се използват...

Термоядрен реактор

Термоядреният синтез е природосъобразен и неограничен на практика източник на енергия.

Замърсяване на въздуха

В анимацията са представени основните източници на замърсяване на въздуха: селското...

Екологично чисти автомобили

Когато при задвижването на автомобила се съчетаят стандартен двигател с вътрешно горене и...

Атомна електроцентрала

В атомните електроцентрали освободената при ядрената реакция енергия се преобразува в...

Верижна реакция

Освободената при делене на атомното ядро енергия може да се използва както за мирни, така...

Лампа с нажежаема жичка

Едисон – американски електроинженер, изобретил през 1879 г. лампа с нажежаема жичка,...

Замърсяване на околната среда

Замърсяване на околната среда се нарича неблагоприятното въздействие, което дейността на...

Гейзер

През определени интервали от време гейзерът изхвърля фонтани от топла вода и пара.

Замърсяване на водите

Основните източници на замърсяване на водите са промишлеността, селското стопанство и бита.

Вятърна мелница

Още през Средновековието са се използвали машини, които използват енергията на вятъра...

Added to your cart.