Вашата кошница е празна

Пазаруване

Количество: 0

Общо: 0,00

0

Слънце

Слънце

Диаметърът на Слънцето е около 109 пъти по-голям от този на Земята. Състои се в голямато си част от водород.

География и икономика

Ключови думи

Слънце, структура на Слънцето, Слънчева система, Млечен Път, водород, хелий, сдружаване, слънчево изригване, слънчево петно, фотосфера, хромосфера, корона, солнечный ветер, гранулиране, протуберанс, изследователска ракета, астрономия, ядрена физика, физиката на елементарните частици, география, физика

Свързани ресурси

Планетите и техните размери

Около Слънцето обикалят вътрешни, подобни на Земята планети и външни газови планети гиганти.

Термоядрен реактор

Термоядреният синтез е природосъобразен и неограничен на практика източник на енергия.

Нашите астрономически съседи

Близки планети, звезди и галактики

Типове звезди

Еволюция на звездите със средна и голяма маса.

Зараждане на Слънчевата система

Слънцето и планетите са се формирали преди около 4,5 милиарда години от постепенно свиващ...

Слънчева система, oрбити на планетите

Около Слънцето обикалят 8 планети, които описват строго определени мислени линии,...

Закони на Кеплер

Трите важни закона, които описват движението на планетите, са формулирани от Йохан Кеплер.

Древните египетски богове

Древните египтяни вярвали в множество божества.

Магнитното поле на Земята

Магнитният северен и южен полюс на Земята се намират близо до Северния и Южния географски...

Елементарни частици

Материята е изградена от кварки и лептони, а взаимодействията се предават от бозоните.

Галактиката Млечен път

Диаметърът на нашата Галактика е около 100 000 светлинни години и броят на звездите в...

Фотосинтеза

Растенията преобразуват неорганични вещества (въглероден диоксид и вода) в органична захар.

Слънчево затъмнение

Ако Слънцето, Луната и Земята се окажат на една линия, Луната частично или напълно може...

Пътят на Слънцето над известните географски ширини на Земята

Видимият път на Слънцето е следствие от въртенето на Земята около оста й.

Структура на Земята (средно ниво)

Земята се състои от вътрешни и външни обвивки.

Как работят слънчевата батерия и слънчевият колектор?

Анимацията показва как може да се използва слънчевата енергия.

Занимателна география: астрономия

Слънчевата система крие множество любопитни факти.

Образуването на Земята и Луната

Анимацията представя процеса на образуване на Земята и Луната.

Слънчева електроцентрала

Слънчевата електроцентрала превръща слънчевата енергия в електричество.

Земя

Нашата планета Земя е твърдо тяло. Притежава атмосфера, която съдържа кислород. Покрита е...

Видове вълни

Вълните играят важна роля в различни области на нашия живот.

Космическият телескоп „Хъбъл“

Работата на космическия телескоп „Хъбъл“ не е подложена на влиянието на атмосферата.

Образуване на молекула водород

Молекулата на водорода се състои от атоми на водорода, свързани помежду си чрез...

Как работи плазменият телевизор

Тази анимация обяснява как работи телевизорът с плазмен екран.

Комети

Кометите са зрелищни небесни тела, които кръжат около Слънцето.

Jupiter

Jupiter is the largest planet of the Solar System, it has two and a half times the mass...

Mars

Possible traces of water and life are sought on Mars.

Mercury

Mercury is innermost and smallest planet of the Solar System.

Neptune

Neptune is the outermost planet of the Solar System, the smallest of the giant planets

Pluto - Charon system

The largest satellite of Pluto is Charon.

Saturn

Saturn is the second largest planet in the Solar System, easily recognisable by its rings.

Uranus

Uranus is the 7th planet from the Sun, a gas giant.

Venus

Venus is the 2nd planet from the Sun, the brightest object on the night sky (after the Moon).

Атомна електроцентрала

В атомните електроцентрали освободената при ядрената реакция енергия се преобразува в...

Отражение и пречупване на светлината

Когато един лъч достигне границата между две среди с различен показател на пречупване,...

Луна

Луната е единственият спътник на Земята.

Added to your cart.