Вашата кошница е празна

Пазаруване

Количество: 0

Общо: 0,00

Система за защита от наводнения

Система за защита от наводнения

Защитният земен насип или в случай на по-слабо наводнение - лятната дига - предпазват от наводнения.

География и икономика

Ключови думи

дига, язовирна стена, отбрана, Разлив, заливни, напречно сечение на заливна низина, повдигнат язовир, речното легло, география

Свързани ресурси

ВЕЦ „Хувър Дем“

Величествената язовирна стена на река Колорадо в САЩ е наречена на Хърбърт Хувър, 31-вия...

Понятия на физическата геогпрафия

Анимацията ни запознава с формите на повърхнината, надземните води и свързаните с тях знаци.

Цунами

Цунами е много висока морска вълна с огромна разрушителна сила.

Замърсяване на водите

Основните източници на замърсяване на водите са промишлеността, селското стопанство и бита.

Подземни води

Под земната повърхност има грунтови води, артезиански води или карстови води.

Опресняване на морската вода

Опресняването е процес, в резултат на който от морската вода се получава вода за пиене.

Реки и форми на релефа

Реките имат важно значение за оформянето на земната повърхност: те предизвикват ерозия,...

Added to your cart.