Вашата кошница е празна

Пазаруване

Количество: 0

Общо: 0,00

Сферата (еолипилът) на Херон

Сферата (еолипилът) на Херон

Ние тачим александрийския изобретател като баща на първата парна машина, макар той да е смятал творението си за играчка.

Технологии

Ключови думи

aeolipile Герой, aeolipile, в древността, парен двигател, турбина, вряща вода, входящо пара, излизащия пара, работа, изобретател, учен, изобретение, история, техника

Свързани ресурси

Парната машина на Джеймс Уат (ХVІІІ век)

Благодарение на големите си възможности за приложение усъвършенстваната от шотландския...

Воденица

Механичните конструкции, които използват енергията от движението на водата, са познати...

Изпаряване и кипене

Какво се случва в течността, когато кипи и се изпарява? От какво зависи точката на кипене?

Как работи турбореактивният двигател?

Тази анимация демонстрира как работи турбореактивният двигател.

Евклид Александрийски

Древногръцкият учен Евклид от Александрия е наречен "баща на геометрията".

Вятърна мелница

Още през Средновековието са се използвали машини, които използват енергията на вятъра...

Ford Model T

The popular model of the American automobile factory was the first mass-produced car in...

Дизелов двигател

Германският инженер Рудолф Дизел патентова дизеловия двигател през 1893 г.

Военните изобретения на Архимед (ІІІ век пр.н.е.)

Архимед е най-гениалният учен в древността, като изобретенията му са оставили...

Четиритактовият двигател на Ото

Анимацията илюстрира работата на двигателя, който най-често се използва в автомобилите.

Archimedes’ screw (3rd century BC)

The screw pump commonly attributed to Archimedes made irrigation much more effective

Stirling engine - hot-air engine

Stirling engines are also known as external combustion engines. Unlike internal...

Two-stroke engine

A two-stroke engine is a type of internal combustion engine with a cycle of only two...

Wankel engine

A type of rotary engine of high efficiency

Локомотив Стандарт Клас 3 2-6-2T

Тип парни локомотиви, използвани от "Бритиш Рейлуейз", произвеждани през 50-те години на...

Вършачка, 19. в.

Вършачките се използват за отделяне на зърното от сламата.

Lake steamer (1846)

The first paddle steamer in Hungary entered service in 1846.

North River Steamboat (Clermont) (1807)

Robert Fulton American engineer created the first operational steam-powered ship.

Stephenson’s Rocket (1829)

The English engineer George Stephenson’s locomotive was built for a competition of...

Added to your cart.