Вашата кошница е празна

Пазаруване

Количество: 0

Общо: 0,00

0

Сферата (еолипилът) на Херон

Сферата (еолипилът) на Херон

Ние тачим александрийския изобретател като баща на първата парна машина, макар той да е смятал творението си за играчка.

Технологии

Ключови думи

aeolipile Герой, aeolipile, в древността, парен двигател, турбина, вряща вода, входящо пара, излизащия пара, работа, изобретател, учен, изобретение, история, техника

Свързани ресурси

Въпроси

 • В кой град е живял Херон?
 • В коя държава се намира сега родният град на Херон?
 • Кое произведение на Херон се е намирало в библиотеката на крал Матиаш?
 • Кога е живял Херон?
 • Направата на коя машина е направила Херон известен?
 • Кой е изобретил съвременната парна машина?
 • Какво влияе върху въртенето на сферата на Херон?
 • Посочи ГРЕШНОТО твърдение.
 • Избери ГРЕШНОТО твърдение.
 • Защо автоматите на Херон не са използвани в производството?
 • Избери ГРЕШНОТО твърдение.
 • Избери ГРЕШНОТО твърдение.
 • Избери ГРЕШНОТО твърдение.
 • Избери ГРЕШНОТО твърдение.
 • Коя е правилната логична последователност в случая със сферата на Херон?
 • С кои науки се е занимавал първоначално Херон?
 • Кое растение би могло да фигурира на масата на Херон?
 • За извършването на какви дейности е проектирал Херон парната машина?
 • Кои животни би могъл да срещне Херон?

Сцени

Еолипил

Велик механик и пневматик

Херон – родом от Александрия (подобно на други учени, негови съвременници), първоначално се е занимавал с математика и физика

Теоретичните му изследвания са потвърдени от голям брой трудове, които той е написал (един от трактатите му, "Пневматика", е бил посветен на реактивното движение и през Средновековието библиотеката на крал Матиаш е разполагала с него), а практическите му изобретения са въплътени в различни устройства.

Ученият е изпреварил своето време. И все пак голям брой от изобретенията си самият Херон е разглеждал като вид играчки. Такъв е случаят и с турбината, разглеждана като първия в историята механизъм, задвижван от пара.

Напречен разрез

 • входяща пара
 • кипяща вода
 • изходяща пара
 • извита тръба
 • затворен меден котел

Първата "парна машина"

Първото описание на принципа на реактивното движение може да се намери в трактата на Херон "Пневматика".

Въз основа на този труд и на първоначални познания за принципа на инерцията той създава турбината. Това устройство от І столетие на н.е. е влязло в историята на техниката под името "сфера на Херон" (еолипил).

Изобретението, превръщащо енергията на парата в механична работа, представлява дебелостенен съд, частично запълнен с вода. Съдът е снабден с тръби, които имат отвори в двата си края, като долната им част се намира над водата.

Огънят под котела нагрявал водата до точката на кипене и образувалата се пара се издигала нагоре по тръбите. Тръбите се зауствали в кух вал, свързан със сфера. Подаваната вътре в сферата пара излизала от нея по две огънати тръбички, предизвиквайки въртенето ѝ.

Анимация

Дикторски текст

Херон е живял и творил по всяка вероятност през І век на н.е. Роден е в Александрия, която в епохата на елинизма е била храм на културата и науката.
На първо място, той е известен с постижения в областта на математиката (т.нар. формула на Херон), но има и голям брой практически изобретения. Към изобретенията спада и еолипилът, известен като сферата на Херон. 1700 години преди революцията, предизвикана от парната машина, гръцкият механик е създал устройство, което, усъвършенствано от Джеймс Уат, може да се смята за предтеча на универсалната парна машина.
Долната част на устройството представлява покрит меден котел, частично пълен с вода. Огънят под еолипила кипвал водата вътре в котела, който се изпълвал с пара. По тръби, закрепени на капака на котела, парата се издигала нагоре и минавала през кух вал, върху който била монтирана сфера. Постъпващата в сферата пара излизала от нея през две огънати тръбички. Въртенето, създавано от излизащата от тръбичките пара, задвижвало сферата (т.е. устройството превръщало топлинната енергия на парата в механична работа). Въпреки че Херон е бил запознат с принципа на работа на буталото, той не е съчетал двете устройства, поради което не е "вписан" в историята на техниката като изобретател на парната машина.
А и еолипилът никога не е бил използван за практически цели. Самият Херон е разглеждал еолипила като интересна играчка, макар че устройството е първото в историята на техниката, работещо с пара.

Свързани ресурси

Парната машина на Джеймс Уат (ХVІІІ век)

Благодарение на големите си възможности за приложение усъвършенстваната от шотландския...

Воденица

Механичните конструкции, които използват енергията от движението на водата, са познати...

Как работи турбореактивният двигател?

Тази анимация демонстрира как работи турбореактивният двигател.

Вятърна мелница

Още през Средновековието са се използвали машини, които използват енергията на вятъра...

Evaporation and boiling

What happens in a liquid during evaporation and boiling? What does its boiling point...

Ford Model T

The popular model of the American automobile factory was the first mass-produced car in...

Дизелов двигател

Германският инженер Рудолф Дизел патентова дизеловия двигател през 1893 г.

Военните изобретения на Архимед (ІІІ век пр.н.е.)

Архимед е най-гениалният учен в древността, като изобретенията му са оставили...

Четиритактовият двигател на Ото

Анимацията илюстрира работата на двигателя, който най-често се използва в автомобилите.

Archimedes’ screw (3rd century BC)

The screw pump commonly attributed to Archimedes made irrigation much more effective

Stirling engine - hot-air engine

Stirling engines are also known as external combustion engines. Unlike internal...

Two-stroke engine

A two-stroke engine is a type of internal combustion engine with a cycle of only two...

Wankel engine

A type of rotary engine of high efficiency

Локомотив Стандарт Клас 3 2-6-2T

Тип парни локомотиви, използвани от "Бритиш Рейлуейз", произвеждани през 50-те години на...

Вършачка, 19. в.

Вършачките се използват за отделяне на зърното от сламата.

Lake steamer (1846)

The first paddle steamer in Hungary entered service in 1846.

North River Steamboat (Clermont) (1807)

Robert Fulton American engineer created the first operational steam-powered ship.

Stephenson’s Rocket (1829)

The English engineer George Stephenson’s locomotive was built for a competition of...

Added to your cart.