Вашата кошница е празна

Пазаруване

Количество: 0

Общо: 0,00

0

Семена и покълване

Семена и покълване

Двусемеделните растения имат два ембрионални листа (семедела), докато едносемеделните имат само един.

Биология и здравно образование

Ключови думи

покълване, Боб, царевица растение, едносемеделно, двусемеделни, семеделен лист, сърцевина, семена палто, перце, коренче, зародиш, ендосперма, листо, царевица ухото, растение, покритосеменни, биология

Свързани ресурси

Сцени

Семена

 • фасул
 • царевица
 • двусемеделни
 • едносемеделни

Анатомия

 • семенна обвивка
 • кълн - Развива се в стъбло и листа.
 • коренче - Развива се в корен.
 • зародиш - Развива се в растение.
 • семедел - Семената на едносемеделните растения съдържат един семедел. Неговата роля е да предава хранителните вещества, съхранявани в ендосперма, на зародиша.
 • семедели - Семената на двусемеделните растения съдържат два семедела. Тяхната роля е да съхраняват хранителни вещества, необходими за развитието на зародиша.
 • ендосперм - Съхранява хранителни вещества, необходими за развитието на зародиша.

Поникване

 • семе на фасул
 • семе на царевица
 • двусемеделни
 • едносемеделни
 • прием на вода - Преди да започне поникването, семето поглъща вода, която увеличава обема му. Тогава зародишът започва да се развива.
 • коренче - Най-напред се развива коренчето, което закрепва младото стръкче в почвата.
 • кълн - Развива се в стъбло и листа.
 • семедели
 • лист - В тях протича процесът фотосинтеза с помощта на намиращия се тук хлорофил.

Анимация

 • семенна обвивка
 • кълн - Развива се в стъбло и листа.
 • коренче - Развива се в корен.
 • зародиш - Развива се в растение.
 • семедел - Семената на едносемеделните растения съдържат един семедел. Неговата роля е да предава хранителните вещества, съхранявани в ендосперма, на зародиша.
 • семедели - Семената на двусемеделните растения съдържат два семедела. Тяхната роля е да съхраняват хранителни вещества, необходими за развитието на зародиша.
 • ендосперм - Съхранява хранителни вещества, необходими за развитието на зародиша.

Дикторски текст

Покритосеменните растения в зависимост от броя на семеделите се групират в два класа: едносемеделни и двусемеделни. Семето на фасула има два семедела, които съдържат хранителни вещества.

Зародишът се развива между семеделите. Неговите две основни части са зародишна пъпка и зародишно коренче. От зародишната пъпка се развиват стъблото и листата, а от зародишното коренче израства коренът на растението.

Царевицата е едносемеделно растение, т.е. семето ѝ съдържа само един семедел. Функцията му е да осигурява преноса на хранителни вещества от ендосперма до зародиша.

Ендоспермът съхранява хранителното вещество, необходимо за развитието на зародиша, което при царевицата е скорбяла. Лесно можем да наблюдаваме зародиша в семето на царевицата, със зародишната пъпка и зародишното коренче.

По време на поникването семето поглъща вода и набъбва. Тогава семенните обвивки се отварят и коренчето започва да се развива. При двусемеделните растения развиващият се кълн (зародишната пъпка) избутва семеделите над земята, докато при едносемеделните семеделът остава под земята.

Свързани ресурси

Растителни и животински клетки, клетъчни органели

Еукариотните клетки съдържат множество органели.

Цвете

Анимация показва структурата на типичното цвете.

Конски кестен

С помощта на анимацията ще видите какви промени претърпява кестенът през различните сезони.

Сравнение между същински плодове и лъжливи плодове

Месестата част (перикарп) на същинските плодове се развива от плодника, а на лъжливите...

Сравнение на едносемеделни и двусемеделни растения

Покритосеменните растения се разделят на две групи - едносемеделни и двусемеделни растения.

Луковични пролетни растения

Тази анимация ще ви запознае със структурата на лалетата, нарцисите и кокичетата.

Дъб

Тази анимация показва как се променят дърветата през сезоните, като за пример се използва...

Гигантска секвоя

Гигантските секвои са живите организми с най-голяма маса на Земята.

Царевица

Една от най-важните едносемеделни култури.

Фотосинтеза

Растенията преобразуват неорганични вещества (въглероден диоксид и вода) в органична захар.

Анатомия на листата

Настоящата анимация представя основните видове листа, както и различията между листата на...

Цветове при покритосеменните растения

Тази анимация показва различните типове цветове при покритосеменните растения.

Вегетативни органи на растенията

Тези органи са жизненоважни за оцеляването и развитието на растенията.

Ядливи картофови растения

Много от най-важните културни растения, които употребяваме за храна, принадлежат към...

Pollen

Pollen serves to fertilise the egg of plants. Pollen grains come in a variety of shapes...

Жизнен цикъл на мъхове и папрати

Тази анимация сравнява жизнените цикли на мъховете и папратите, и помага да се разбере...

Added to your cart.