Роботи

Забавна игра с различните изгледи на пространствени предмети.

Свързани ресурси

Къде точно?

Научи в игра основните стъпки при ориентиране.

Ротационни тела

Завъртането на геометрична фигура около права (ос) води до...

Геометрични еднаквости – ротация

Анимацията представя нагледно една от геометричните еднаквости –...

Построяване на геометрични тела (многоцветни)

Представеният образец трябва да бъде построен пространствено от...

Чертане на ъгъл от 45 градуса

С разполовяването на 180 градусов ъгъл можем да начертаем прав...

Повърхнина и обем – упражнение

Задачите с геометрични тела, изведени от основния куб, стимулират...

Видове правоъгълен паралелепипед

Различните видове правоъгълни паралелепипеди се онагледяват с...

Ротационни тела (правоъгълник)

Завъртане на правоъгълник около симетричните му оси води до...

Added to your cart.