Вашата кошница е празна

Пазаруване

Количество: 0

Общо: 0,00

Реки и форми на релефа

Реки и форми на релефа

Реките имат важно значение за оформянето на земната повърхност: те предизвикват ерозия, транспортират разрушения материал и натрупват седименти.

География и икономика

Ключови думи

река, терен оформяне, реки, речното легло, устие, горна част, среден курс, долна част, делта на река, Широко устие, ерозия, отломки, затънтено място, извивам, бар, остров, долина, релеф, вода, хидрография, воден цикъл, природа, Природни науки, физическата география, геоморфология, география

Свързани ресурси

Кръговрат на водата в природата (средно ниво)

Водата на нашата планета извършва непрекъснат кръговрат, който се състои от постоянните...

Понятия на физическата геогпрафия

Анимацията ни запознава с формите на повърхнината, надземните води и свързаните с тях знаци.

Кръговрат на водата (базово ниво)

Водата на Земята непрекъснато променя агрегатното си състояние. Кръговратът на водата...

Работа на речните шлюзове

С шлюзовете се преодолява разликата във височините при речното плаване.

ВЕЦ „Хувър Дем“

Величествената язовирна стена на река Колорадо в САЩ е наречена на Хърбърт Хувър, 31-вия...

Ледник

Ледникът представлява голяма ледена маса, образувана от сняг, която се движи бавно и...

Система за защита от наводнения

Защитният земен насип или в случай на по-слабо наводнение - лятната дига - предпазват от...

Замърсяване на водите

Основните източници на замърсяване на водите са промишлеността, селското стопанство и бита.

Как моретата оформят земната повърхност?

Морската вода, като външна релефообразуваща сила, има важна роля в оформянето на...

Еолични форми в пустините

Вятърът, като външна релефообразуваща сила, играе важна роля в оформянето на пустините.

Езерата - произход и развитие

Езерата се образуват във вдлъбнатините на земната повърхност под въздействието на...

Aeolian landforms on coasts and steppes

Wind, as an external force, plays an important role in shaping coastal areas and steppes.

The Zuiderzee Works and the Delta Works (Netherlands)

Remarkable civil engineering works to continue the Netherland's centuries-long fight...

Topography of the Earth

The animation presents the largest mountains, plains, rivers, lakes and deserts of the Earth.

Waterfalls

Waterfalls form where a river flows over a steep precipice in its course.

Added to your cart.