Вашата кошница е празна

Пазаруване

Количество: 0

Общо: 0,00

0

Речен рак

Речен рак

Голям сладководен рак, широко разпространен в Европа.

Биология и здравно образование

Ключови думи

рак, предавка, нокът, цефалоторакс, стомах, хитин слой, хитин, ходене крака, линеене, постепенното метаморфоза, членестоноги, река, животно, хищник, биология

Свързани ресурси

Сцени

Речен рак

Родината на речният рак (Astacus astacus) е Централна Европа и Южна Сандинавия.

Възрастните мъжки достигат 20-25 см, а женските са по-малки - до 15 см. Предпочитат чисти реки и ручеи. В някои страни ракът е защитен вид, тъй като поради използването му за храна до неотдавна, днес видът е рядък.

Ракът ловува през нощта. Той е хищник, и се храни предимно с насекоми, охлюви, попови лъжички и малки рибки. Живее до 20 години. Женските сменят черупката си два пъти годишно, а мъжките - само веднъж. След линеенето животните са меки и незащитени.

Първият от петте им чифта ходилни крака, е видоизменен в чифт здрави щипки. На коремчето им се наблюдават допълнителни крака: мъжките имат 5+1 чифта, а женските - 4+1 чифта коремни крака. Тялото е цилиндрично, а очите са подвижни.

Между октомври и декември, женските снасят 60-150 яйца. Яйцата са прикрепени с лепкав секрет на групички, върху коремните крака. Движението на краката им осигурява приток на богата на кислород вода. От многото яйца обикновено оцеляват едва 20 малки рачета. След излюпването си те остават с майка си още две седмици, и след това започват самостоятелен живот.

Анатомия

 • щипки - Функцията им е да улавят и раздробяват храната.
 • фасетни очи - Състоят се от хиляди структурни единици (оматидии). Формират ясни изображения и осигуяват широко зрително поле. Очите са разположени на върха на очни стълбчета, които са еволюирали от краката.
 • главогръд - При ракообразните, както и при паякообразните, главата и гърдичките са слети.
 • коремче
 • външен скелет - Вънжна обвивка, осигуряваща физическа защита на тялото. Тъй като тя не може да нараства, трябва да се сменя с нарастването на животното. Външният скелет на ракообразните е твърд, заради съдържанието си на калциев карбонат.
 • две двойк антени - Ракообразните обикновено имат две двойки антени. Малките антени са раздвоени. Антените съдържат механични и химични рецептори (механорецептори и хеморецептори) и рецептори за положение на тялото. Антените са еволюирали от крака.
 • ходилни крака - Висшите ракообразни (като речния рак) имат пет двойки такива крака.
 • опашен плавник
 • карапакс - Твърда, дебела хитинова обвивка, предпазваща главогръда.

Органи

 • мозъчен ганглий - Добре развити са (както и при другите членестоноги). Отговарят за обработването на информация, постъпваща от сетивните органи.
 • сърце - Ракообразните, както и другите членестоноги, имат отворена кръвоносна система. Хемолимфата изпълва сърцето, кръвоносните съдове и теесните празнини, и пренася хранителни вещества, отпадни продукти и газове, участващи в дишането.
 • полов орган - Речният рак е разделнополов, с изразен полов диморфизъм. Размножава се чрез външно оплождане.
 • коремна нервна верига - Произлиза от мозъчния ганглий, и преминава по коремната страна. Ганглиите на коремната нервна верига съдържат нервни клетки, и са свързани със снопчета нервни влакна.
 • устен апарат
 • антенални жлези - Отделителна жлеза при ракообразните. Нарича се още антенална жлеза. Отговаря за отстраняването на непотребни и вредни вещества.
 • хриле - Разположени са в основата на краката. Отговарят за газовата обмяна между водата и телесните течности: приемат кислород от водата, и отделят въглероден диоксид.
 • задно черво

Свързани ресурси

Градински паяк кръстоносец

Паякът кръстоносец е често срещан вид, чрез който ще се запознаем с анатомията на паяците.

Зелева пеперуда

Зелевата пеперуда е често срещан вид, чрез който се показва анатомията на пеперудите.

Тръстика и папур

Космополитни едносемеделни растения, които обитават крайбрежията.

Паяжинна нишка, паяжинна мрежа

Плътността на паяжинната нишка е по-малка от тази на найлоновите нишки, а нейната якост...

Еленов рогач

Чрез примера на еленовия рогач се демонстрират механизмите на работа на мускулите, полета...

Дунавска русалка

Ларвите на този вид едноднедка прекарват първите три години от живота си във водата....

Мексиканска червеноколенеста тарантула

Един от най-известните видове паяци, често отглеждан като домашен любимец. Ухапването му...

Червена горска мравка

Мравунякът се състои от царица, мъжки мравки и работнички.

Медоносна пчела

Пчелите произвеждат мед, който е сладко хранително вещество.

Зелена водна жаба

Анатомията на земноводните е показана чрез тази на обикновените жаби.

Сладководна бисерна мида

Широкоразпространено сладководно мекотело.

Майски бръмбар

Майският бръмбар е широко разпространен в европа. Ларвите му се считат за вредители.

Средиземноморска (пръстенчата) сколопендра

В тази 3D сцена е представена вид стоножка, която живее предимно в Средиземноморието.

Чилийски паяк-отшелник

Отровното ухапване на чилийския паяк-отшелник представлява сериозна заплаха за здравето...

Freshwater fishes

Many freshwater fishes are also popular as food.

Бавноходка

Бавноходките могат да оцеляват в екстремни условия, дори в космоса.

Trilobites

The ancestors of Arachnida and Crustacea belonged to the class Trilobita.

Added to your cart.