Вашата кошница е празна

Пазаруване

Количество: 0

Общо: 0,00

0

Разтваряне на хлороводород (HCl) във вода

Разтваряне на хлороводород (HCl) във вода

Разтворът на хлороводород във вода се нарича хлороводородна (солна) киселина.

Химия и опазване на околната среда

Ключови думи

хлороводород, разтваряне, химическа реакция, химически, реакция, киселинно-алкалния реакция, солна киселина, хидрониев йонна, протонната преход, хлороводород молекула, молекула вода, хлориден йон, киселина, база, Разтвор, Брьонстед, киселинност, за отстраняване на наслагванията, стомашна киселина, хидратация черупки, Неорганична химия, химия

Свързани ресурси

Сцени

Изходни молекули

  • молекули хлороводород
  • молекули вода

Реакция

  • молекули хлороводород
  • молекули вода
  • хидратиран хлориден йон
  • хидратиран хидроксониев йон

Дикторски текст

Водният разтвор на хлороводород се нарича хлороводородна (солна) киселина. При дисоциацията на молекулата хлороводород тя отдава протон на водната молекула. По този начин се получават положително зареден хидроксониев йон и отрицателно зареден хлориден йон. При тази реакция хлороводородната молекула е киселина, защото отдава протон, а водната молекула е основа, защото свързва протон. Йоните са хидратирани, което означава, че са заобиколени от водни молекули.

Концентрираната солна киселина, която се продава, съдържа 38% HCl по маса и затова е силно киселинна. 20% солна киселина се използва в домакинството за отстраняване на налепи от котлен камък. Стомашният сок също съдържа солна киселина. В него киселината осигурява киселинна среда, необходима за действието на ензима пепсин. Пепсинът участва в разграждането на белтъци и неговата максимална активност е при рН около 2.

Свързани ресурси

Хлороводород (HCl)

Безцветен газ с остра задушлива миризма, чийто воден разтвор се нарича солна киселина.

Разтваряне на NaCl

Готварската сол се разтваря от водата: полярните водни молекули образуват обвивка около...

Сравнение на халогеноводородите

В съединенията, които образуват халогените с водорода, атомите са свързани чрез...

Хлор (Cl₂)

Един от представителите на групата на халогените. Той е жълто-зелен отровен газ.

Вода (H₂O)

Водата е много стабилно съединение на водорода и кислорода, жизненонеобходимо за всички...

Hydronium ion (H₃O⁺)

The presence of hydronium ions relative to hydroxide ions determines a solution´s pH.

Methane hydrate

A solid substance formed at low temperatures on the ocean floors of Earth by the high...

Присъединяване

Реакция, при която от молекулите на две изходни вещества се получава само един нов продукт.

Added to your cart.