Вашата кошница е празна

Пазаруване

Количество: 0

Общо: 0,00

0

Разтваряне на NaCl

Разтваряне на NaCl

Готварската сол се разтваря от водата: полярните водни молекули образуват обвивка около йоните.

Химия и опазване на околната среда

Ключови думи

натриев хлорид, разтваряне, натриев хлорид кристал, молекула вода, готварска сол, йонна решетка, йонно съединение, хидратация черупки, разтворител, разтворимо вещество, Разтвор, хидратационна енергия, решетка енергия, хидратация, катион, аниони, Неорганична химия, обща химия, химия

Свързани ресурси

Натриев хлорид (NaCl)

Готварската сол е едно от най-важните съединения на натрия, необходими за живите организми.

Алкални батерии

Електричният ток през алкалните батерии е резултат от протичащите в тях електрохимични...

Опресняване на морската вода

Опресняването е процес, в резултат на който от морската вода се получава вода за пиене.

Разтваряне на хлороводород (HCl) във вода

Разтворът на хлороводород във вода се нарича хлороводородна (солна) киселина.

Оловно-киселинен акумулатор

Електрохимическата реакция в оловно-киселинния акумулатор произвежда електричество.

Aluminium smelting

Aluminium smelting is the process of extracting aluminium from alumina by electrolysis.

Hydronium ion (H₃O⁺)

The presence of hydronium ions relative to hydroxide ions determines a solution´s pH.

Methane hydrate

A solid substance formed at low temperatures on the ocean floors of Earth by the high...

Взаимодействие между цинк и солна киселина

Цинкът се разтваря в солната киселина, като се отделя газ - водород.

Added to your cart.