Вашата кошница е празна

Пазаруване

Количество: 0

Общо: 0,00

Разлом (средно ниво)

Разлом (средно ниво)

Под действието на вертикалните сили скалните пластове се раздробяват на блокове, които взаимно се разместват във вертикална посока.

География и икономика

Ключови думи

Faulting, тектониката на плочите, образуване на планина, вина блок планини, блок, Хорст, ров, стъпаловиден релеф, басейн, тектонска плоча, вина линия, рок, нарастващ, низходящо, планина, природа, география

Свързани ресурси

Нагъване (напреднали)

Под влияние на страничен натиск скалните пластове се деформират и нагъват. Така се...

Разлом (базово ниво)

Под действието на вертикалните сили скалните пластове се раздробяват на блокове, които...

Нагъване (базово ниво)

Под влияние на страничен натиск скалните пластове се деформират и нагъват. Така се...

Нагъване (средно ниво)

Под влияние на страничен натиск скалните пластове се деформират и нагъват. Така се...

Моаи (Великденски остров, XVI век)

Този остров в Тихия океан е прочут с неповторимите си монолитни човешки фигури, издялани...

Понятия на физическата геогпрафия

Анимацията ни запознава с формите на повърхнината, надземните води и свързаните с тях знаци.

Земетресенията

Земетресението е едно от най-разрушителните природни явления на Земята.

Езерата - произход и развитие

Езерата се образуват във вдлъбнатините на земната повърхност под въздействието на...

Topographic map of Hungary

This animation demonstrates the geographical regions of Hungary.

Topography of the Earth

The animation presents the largest mountains, plains, rivers, lakes and deserts of the Earth.

Waterfalls

Waterfalls form where a river flows over a steep precipice in its course.

Карта на океанското дъно

На дъното на океана границите между тектонските плочи се разпознават много ясно.

Тектонски (литосферни) плочи

Тектонските плочи се намират в постоянно движение една спрямо друга.

Added to your cart.