Вашата кошница е празна

Пазаруване

Количество: 0

Общо: 0,00

0

Растителни и животински клетки, клетъчни органели

Растителни и животински клетки, клетъчни органели

Еукариотните клетки съдържат множество органели.

Биология и здравно образование

Ключови думи

клетка, клетъчен органел, клетъчни органели, еукариотна, клетъчната мембрана, клетъчна стена, ядро, цитоплазма, Golgi апарат, хлоропластния, Эндоплазматическая сеть, митохондриалната, ендоплазмения ретикулум, цитоскелетон, вакуола, ДНК, thylakoid, растителна клетъчна стена, мехурче, Granum, извънклетъчната матрица, sclerocyte, хроматин, хистонови протеини, липидната мембрана, ядерная мембрана, гладък ендоплазмен ретикулум, eндоплазменият ретикулум, рибозомата, организъм, цитология, растение, животно, биология, _javasolt

Свързани ресурси

Чехълче

Често срещани еукариотни ресничести организми, разпространени в сладки води.

Нива на организация на живата материя от клетъчно до организмово

Тази анимация представя нивата на организация на живата материя от клетъчно до организмово.

Организация на генетичния материал

В ядрата на еукариотните клетки, чийто размер е едва няколко микрона, може да се съдържа...

Фотосинтеза

Растенията преобразуват неорганични вещества (въглероден диоксид и вода) в органична захар.

Обикновена амеба

Широко разпространени хетеротрофни едноклетъчни организми с постоянно променящи се форми.

Зелена еуглена

Едноклетъчно, което живее в сладки води и може да се храни автотрофно и хетеротрофно.

The structure of prokaryotic and eukaryotic cells

There are two basic cell types: prokaryotic and eukaryotic cells.

Митоза

Митозата е процес, при който еукариотната клетка се разделя на две, като броят на...

Вегетативни органи на растенията

Тези органи са жизненоважни за оцеляването и развитието на растенията.

Структура на протеините

Структурата и пространствената организация на полипептидните вериги определят...

Мейоза

Нашите полови клетки (гамети) са хаплоидни клетки, произведени от диплоидни клетки чрез...

DNA

Carrier of genetic information in cells.

Зърнени култури

Зърнените култури са тревисти растения, култивирани заради ядливите си зърна.

Хлорофил

Хлорофилът е светлочувствителен зелен пигмент, който се намира в растенията. Той поглъща...

Бактерии (за напреднали)

Бактериите са едноклетъчни живи организми без ядро с размери от няколко микрометра.

Мембранен транспорт

Анимацията показва процеси на активен и пасивен транспорт през клетъчната мембрана

Фотосинтеза (базово ниво)

Растенията могат да превръщат неорганични вещества (въглероден диоксид и вода) в...

Молекула на мазнина

Триглицерид, съдържащ остатъци на ненаситени мастни киселини. На стайна температура са течни.

Семена и покълване

Двусемеделните растения имат два ембрионални листа (семедела), докато едносемеделните...

Мускулна тъкан

В човешкото тяло има три вида мускулна тъкан: скелетна, гладка и сърдечна.

Съединителна тъкан

Съединителната тъкан включва плътна и рехава тъкан, мастна тъкан, тъканта на кръвта,...

Цвете

Анимация показва структурата на типичното цвете.

Бактерии (с кълбовидна, пръчковидна или спираловидна форма)

Бактериите се срещат в разнообразни форми, като кълбовидни (коки), пръчковидни и...

Целулоза (C₆H₁₀O₅)n

Целулозата изгражда клетъчните стени и влакната на растенията.

Fat molecule

Three saturated fatty acid molecules linked to a glycerol molecule.

Сравнение на ядливи и отровни гъби

Някои гъби могат да предизвикат опасно, дори смъртоносно отравяне, докато други са важен...

Вируси

Вирусите са изградени от белтък и ДНК или РНК. Те препрограмират инфектираните клетки да...

Added to your cart.