Растителни и животински клетки, клетъчни органели

Еукариотните клетки съдържат множество органели.

Свързани ресурси

Хлорофил

Хлорофилът е светлочувствителен зелен пигмент, който се намира в...

Вируси

Вирусите са изградени от белтък и ДНК или РНК. Те препрограмират...

Ензими

Ензимите са белтъчни молекули, които катализират биохимичните...

Бактерии (с кълбовидна, пръчковидна или спираловидна форма)

Бактериите се срещат в разнообразни форми, като кълбовидни (коки),...

НАД, НАДФ, НАДФ.Н₂

НАД е коензим с важна роля в катаболитните процеси, докато НАДФ е...

Коензим А

Преносител на ацетилни групи, който участва в анаболитни и...

Мейоза

Нашите полови клетки (гамети) са хаплоидни клетки, произведени от...

АДФ, АТФ

АТФ е основният източник на енергия за клетките.

Added to your cart.