Растителни и животински клетки, клетъчни органели

Еукариотните клетки съдържат множество органели.

Свързани ресурси

Хлорофил

Хлорофилът е светлочувствителен зелен пигмент, който се намира в...

Вируси

Вирусите са изградени от белтък и ДНК или РНК. Те препрограмират...

Бактерии (с кълбовидна, пръчковидна или спираловидна форма)

Бактериите се срещат в разнообразни форми, като кълбовидни (коки),...

Мейоза

Нашите полови клетки (гамети) са хаплоидни клетки, произведени от...

Мембранен транспорт

Анимацията показва процеси на активен и пасивен транспорт през...

Added to your cart.