Вашата кошница е празна

Пазаруване

Количество: 0

Общо: 0,00

Работа на речните шлюзове

Работа на речните шлюзове

С шлюзовете се преодолява разликата във височините при речното плаване.

География и икономика

Ключови думи

речните брави, декоративна врата, шлюзова камера, заключване на системата, транспорт, водния транспорт, доставка, кораб, река, либела, разлика във височината, география

Свързани ресурси

ВЕЦ „Хувър Дем“

Величествената язовирна стена на река Колорадо в САЩ е наречена на Хърбърт Хувър, 31-вия...

Система за защита от наводнения

Защитният земен насип или в случай на по-слабо наводнение - лятната дига - предпазват от...

Реки и форми на релефа

Реките имат важно значение за оформянето на земната повърхност: те предизвикват ерозия,...

Панамски канал

Панамският канал е изкуствен воден път, създаден за да се съкрати мореплавателния път...

Added to your cart.