Вашата кошница е празна

Пазаруване

Количество: 0

Общо: 0,00

0

Purine (C₅H₄N₄)

Purine (C₅H₄N₄)

A heterocyclic aromatic organic compound, its derivatives include guanine and adenine.

Химия и опазване на околната среда

Ключови думи

пурин, азот-containingcompound, хетероциклено съединение, хетероатом, пурин скелет, гуанин, аденин, ДНК, нуклеинова киселина, нуклеотид, RNA, основна двойка, кофеин, теофилин, пикочна киселина, пиримидин, имидазол, Органична химия, химия, биология, биохимия

Свързани ресурси

НАД, НАДФ, НАДФ.Н₂

НАД е коензим с важна роля в катаболитните процеси, докато НАДФ е важен за анаболитните...

Организация на генетичния материал

В ядрата на еукариотните клетки, чийто размер е едва няколко микрона, може да се съдържа...

АДФ, АТФ

АТФ е основният източник на енергия за клетките.

DNA

Carrier of genetic information in cells.

RNA

A polynucleotid made up of phosphoric acid, ribose, and nucleobases (cytosine, uracil,...

Бавноходка

Бавноходките могат да оцеляват в екстремни условия, дори в космоса.

2-deoxy-beta-D-ribose (C₅H₁₀O₄)

A component of DNA, it contains one less hydroxyl group than β-D-ribose.

Коензим А

Преносител на ацетилни групи, който участва в анаболитни и катаболитни процеси.

Beta-D-ribose (C₅H₁₀O₅)

A crystalline compound found in nucleic acids, coenzymes, nucleotides and nucleosides.

Imidazole (C₃H₄N₂)

A biologically and practically important organic compound.

Pyrimidine (C₄H₄N₂)

A heterocyclic organic compound, its derivatives are thymine, cytosine and uracil.

Pyrrole (C₄H₅N)

A heterocyclic organic compound.

Tryptophan

One of the 20 amino acids that make up proteins. It contains an aromatic ring as part of...

Molecule exercise VII (Organic nitrogen compounds)

An exercise about the groups and structure of organic nitrogen compounds.

Added to your cart.