Вашата кошница е празна

Пазаруване

Количество: 0

Общо: 0,00

Пречиствателна станция за отпадъчни води

Пречиствателна станция за отпадъчни води

Пречистените отпадъчни води може да се използват отново в селското стопанство и в промишлеността.

География и икономика

Ключови думи

пречистване на отпадъчни води, канализация, филтриране, утаяване, изясняване, механична обработка, химично третиране, биологично третиране, изхвърляне на отпадни води, канал, биореактор, комунални услуги, обслужване, природа, география

Свързани ресурси

Замърсяване на водите

Основните източници на замърсяване на водите са промишлеността, селското стопанство и бита.

Кръговрат на водата в природата (средно ниво)

Водата на нашата планета извършва непрекъснат кръговрат, който се състои от постоянните...

Парников ефект

Човешката дейност увеличава парниковия ефект и води до глобално затопляне.

Озонов слой

Озоновият слой филтрира опасната ултравиолетова слънчева радиация. Затова той е необходим...

Водоснабдяване

Водоснабдяването осигурява чиста питейна вода на потребителите.

Замърсяване на почвата

В анимацията са показани основните източници на замърсяване на почвата.

Кръговрат на водата (базово ниво)

Водата на Земята непрекъснато променя агрегатното си състояние. Кръговратът на водата...

Прецизно земеделие

Анимацията показва използването на модерните технологии в селското стопанство.

Замърсяване на околната среда

Замърсяване на околната среда се нарича неблагоприятното въздействие, което дейността на...

System of public utilities

System that satisfies consumers’ demands of water supply, wastewater disposal,...

Камион за отпадъци

Камионите за отпадъци играят важна роля в живота на градовете.

Замърсяване на въздуха

В анимацията са представени основните източници на замърсяване на въздуха: селското...

Added to your cart.