Вашата кошница е празна

Пазаруване

Количество: 0

Общо: 0,00

0

Повърхнина и обем – упражнение

Повърхнина и обем – упражнение

Задачите с геометрични тела, изведени от основния куб, стимулират пространственото мислене.

Математика

Ключови думи

Куб, обем, повърхност, упражнение

Свързани ресурси

Сцени

Свързани ресурси

Куб

Представянето на елементите на куба, който принадлежи към Платоновите тела, (връх, ръб,...

Пъзел с кубове

Построяването на куб, показан в различни изгледи, от дадените цветни кубчета, подпомага...

Куб (упражнения)

С помощта на върховете на куб можем еднозначно да определим ръбовете, диагоналите и...

Периметър, лице, повърхнина и обем

Анимацията представя формулите за измерване на периметъра и лицето на геометричните...

Развивка на правоъгълен паралелепипед

С помощта на анимацията разглеждаме различните развивки на правоъгълен паралелепипед и...

Формули за съкратено умножение

Анимацията показва по разбираем начин съдържанието на формулите за съкратено умножение.

Развивка на куб – задачи

Ако разполагаме с развивка от шест еднакви квадрата, невинаги е възможно да построим куб.

Съотношение на обемите на подобни геометрични тела

Тази 3D-анимация илюстрира съотношението между уголемяването на размера и увеличаване...

Разрез на куб

Чрез разрязване на куб на различни тела можем да изучим свойствата на получените тела.

Построяване на геометрични тела (едноцветни)

Построяване на показано геометрично тяло от едноцветни кубове

Правоъгълен паралелепипед

Правоъгълният паралелепипед е тяло с шест правоъгълни стени.

Volume of spheres (Cavalieri´s principle)

Calculating the volume of a sphere is possible using an appropriate cylinder and cone.

Volume of spheres (demonstration)

The sum of the volume of the ´tetrahedrons´ gives an approximation of the volume of the...

Оцветяване на куб

Оцветяване на върховете, ръбовете и лицата на даден куб според критериите, определени в...

Видове правоъгълен паралелепипед

Различните видове правоъгълни паралелепипеди се онагледяват с помощта на предмети от...

Куб от кубчета

Задача за построяване на куб, съставен от еднакви кубове, която затвърдява и задълбочава...

Non-orientable surfaces

The Möbius strip and the Klein bottle are special two-dimensional surfaces with only one...

Added to your cart.