Вашата кошница е празна

Пазаруване

Количество: 0

Общо: 0,00

Понятия на физическата геогпрафия

Понятия на физическата геогпрафия

Анимацията ни запознава с формите на повърхнината, надземните води и свързаните с тях знаци.

География и икономика

Ключови думи

физическата география, концепции, Характеристика на релефни, повърхностните води, релеф, плато, низина, Алфьолд, планини със средна височина, високи планини, река, още вода, океан, море, езеро, топографски символи, хидрографски символа, кота, повърхностни води, хидрография, топографска представителство, природа, география

Свързани ресурси

Система за защита от наводнения

Защитният земен насип или в случай на по-слабо наводнение - лятната дига - предпазват от...

Географска координатна система

По две координати от градусната мрежа може да се определи географското положение на всяка...

Разлом (средно ниво)

Под действието на вертикалните сили скалните пластове се раздробяват на блокове, които...

Карст (средно напреднали)

Карстът представлява съвкупност от форми образувани върху лесно разтворими скали.

Подземни води

Под земната повърхност има грунтови води, артезиански води или карстови води.

Разлом (базово ниво)

Под действието на вертикалните сили скалните пластове се раздробяват на блокове, които...

Континенти и океани

Земната кора е разделена на огромни пространства от суша - континенти, между които се...

Карст (базово ниво)

Карстът представлява съвкупност от форми образувани върху лесно разтворими скали.

Вулканизъм

Вулканизмът е процес, свързан с изливането и втвърдяването на магмата по земната повърхност.

Реки и форми на релефа

Реките имат важно значение за оформянето на земната повърхност: те предизвикват ерозия,...

Географски открития (ХV – ХVII век)

Легендарните географски открития от началото на Новото време преначертали географските...

Езерата - произход и развитие

Езерата се образуват във вдлъбнатините на земната повърхност под въздействието на...

Added to your cart.