Вашата кошница е празна

Пазаруване

Количество: 0

Общо: 0,00

Понятия на физическата геогпрафия

Понятия на физическата геогпрафия

Анимацията ни запознава с формите на повърхнината, надземните води и свързаните с тях знаци.

География и икономика

Ключови думи

физическата география, концепции, Характеристика на релефни, повърхностните води, релеф, плато, низина, Алфьолд, планини със средна височина, високи планини, река, още вода, океан, море, езеро, топографски символи, хидрографски символа, кота, повърхностни води, хидрография, топографска представителство, природа, география

Свързани ресурси

Система за защита от наводнения

Защитният земен насип или в случай на по-слабо наводнение - лятната дига - предпазват от...

Географска координатна система

По две координати от градусната мрежа може да се определи географското положение на всяка...

Как моретата оформят земната повърхност?

Морската вода, като външна релефообразуваща сила, има важна роля в оформянето на...

Разлом (средно ниво)

Под действието на вертикалните сили скалните пластове се раздробяват на блокове, които...

Карст (средно напреднали)

Карстът представлява съвкупност от форми образувани върху лесно разтворими скали.

Морета и заливи

Анимацията представя най-важните морета и заливи.

Подземни води

Под земната повърхност има грунтови води, артезиански води или карстови води.

Разлом (базово ниво)

Под действието на вертикалните сили скалните пластове се раздробяват на блокове, които...

Континенти и океани

Земната кора е разделена на огромни пространства от суша - континенти, между които се...

Карст (базово ниво)

Карстът представлява съвкупност от форми образувани върху лесно разтворими скали.

Вулканизъм

Вулканизмът е процес, свързан с изливането и втвърдяването на магмата по земната повърхност.

Реки и форми на релефа

Реките имат важно значение за оформянето на земната повърхност: те предизвикват ерозия,...

Географски открития (ХV – ХVII век)

Легендарните географски открития от началото на Новото време преначертали географските...

Езерата - произход и развитие

Езерата се образуват във вдлъбнатините на земната повърхност под въздействието на...

Eтажи в горите

Етажите в различните гори може да имат значителни отлики.

Relief map of China

An introduction to the relief and hydrography of China.

The Zuiderzee Works and the Delta Works (Netherlands)

Remarkable civil engineering works to continue the Netherland's centuries-long fight...

Topographic map of Hungary

This animation demonstrates the geographical regions of Hungary.

Topography of the Earth

The animation presents the largest mountains, plains, rivers, lakes and deserts of the Earth.

Waterfalls

Waterfalls form where a river flows over a steep precipice in its course.

Added to your cart.