Вашата кошница е празна

Пазаруване

Количество: 0

Общо: 0,00

0

Полимеризация на етена (етилена)

Полимеризация на етена (етилена)

Чрез полимеризация на етена (етилена) се получава синтетично вещество, наречено полиетилен.

Химия и опазване на околната среда

Ключови думи

полимеризация, етен, етилен, химически, реакция, алкен, олефин, полимер, етен молекула, полиетилен, Пластмаса, PE, молекула кислород, ненаситен съединение, Органична химия, химия

Свързани ресурси

Сцени

Свързани ресурси

Етен (етилен) (C₂H₄)

Първият член от хомоложния ред на 1-алкените.

Присъединяване

Реакция, при която от молекулите на две изходни вещества се получава само един нов продукт.

Структура на протеините

Структурата и пространствената организация на полипептидните вериги определят...

Пептидна връзка

Аминокиселините, които влизат в състава на белтъците, се свързват помежду си чрез...

Нишесте, амилоза (C₆H₁₀O₅)n

Амилозата е една от основните съставки на нишестето.

Етин (ацетилен) (C₂H₂)

Първият член от хомоложния ред на алкините.

Целулоза (C₆H₁₀O₅)n

Целулозата изгражда клетъчните стени и влакната на растенията.

1,1,2,2-tetrafluorethylene (C₂F₄)

Colourless, odourless gas, the monomer of teflon.

Conformations of ethane

The staggered conformation of ethane is more stable than the eclipsed conformation.

DNA

Carrier of genetic information in cells.

RNA

A polynucleotid made up of phosphoric acid, ribose, and nucleobases (cytosine, uracil,...

Added to your cart.