Вашата кошница е празна

Пазаруване

Количество: 0

Общо: 0,00

0

Подземни води

Подземни води

Под земната повърхност има грунтови води, артезиански води или карстови води.

География и икономика

Ключови думи

подпочвени води, водоносен хоризонт, напукана водоносен хоризонт, подпочвена вода, артезиански вода, карстови води, непропусклив слой, карстов район, карстов извор, питейна вода, карстов, пещера, утаяване, селското стопанство, подземните наводнения, воден цикъл, добре (противовес лифт), пружина, поток, река, хидрография, природа, хидросфера, вода, география

Свързани ресурси

Сцени

Свързани ресурси

Кръговрат на водата в природата (средно ниво)

Водата на нашата планета извършва непрекъснат кръговрат, който се състои от постоянните...

Кръговрат на водата (базово ниво)

Водата на Земята непрекъснато променя агрегатното си състояние. Кръговратът на водата...

Suction pumps and direct action pumps

Direct action pumps and suction pumps are among the simplest water pumps.

Водоснабдяване

Водоснабдяването осигурява чиста питейна вода на потребителите.

Опресняване на морската вода

Опресняването е процес, в резултат на който от морската вода се получава вода за пиене.

Образуване на облаци, валежи, видове облаци

Водата се изпарява, превръща се в разнообразни по форма облаци, а след това пвъв вид на...

Замърсяване на водите

Основните източници на замърсяване на водите са промишлеността, селското стопанство и бита.

Система за защита от наводнения

Защитният земен насип или в случай на по-слабо наводнение - лятната дига - предпазват от...

Понятия на физическата геогпрафия

Анимацията ни запознава с формите на повърхнината, надземните води и свързаните с тях знаци.

Гейзер

През определени интервали от време гейзерът изхвърля фонтани от топла вода и пара.

Континенти и океани

Земната кора е разделена на огромни пространства от суша - континенти, между които се...

Как моретата оформят земната повърхност?

Морската вода, като външна релефообразуваща сила, има важна роля в оформянето на...

Geothermal power station

Geothermal power stations convert energy of hot, high-pressure water found in deeper...

Приливна водна електроцентрала

Водна електроцентрала, която преобразува енергията на морските приливи и отливи в...

Карст (средно напреднали)

Карстът представлява съвкупност от форми образувани върху лесно разтворими скали.

Карст (базово ниво)

Карстът представлява съвкупност от форми образувани върху лесно разтворими скали.

How does it work? - Water tap

This animation demonstrates the functioning of the 3 basic types of water tap.

Added to your cart.