Подземни води

Под земната повърхност има грунтови води, артезиански води или карстови води.

Свързани ресурси

Ледник

Ледникът представлява голяма ледена маса, образувана от сняг,...

Движението на ледниците

Ледникът е огромна маса лед, която бавно и постепенно,се спуска...

Планински климатични зони

Решаваш фактор за тези климатични зони е височината над морското...

Кръговрат на кислорода в природата

Кръговратът на кислорода в природата описва движението на...

Поствулканична дейност

Зоната около един спящ или загаснал вулкан е невинаги спокойна. Да...

Атмосферни фронтове

При срещата на студен и топъл въздух се образуват атмосферни фронтове.

Озонов слой

Озоновият слой филтрира опасната ултравиолетова слънчева радиация....

Циклони и антициклони в умерените ширини

Циклоните са големи атмосферни вихри с обхват от няколко хиляди...

Added to your cart.