Вашата кошница е празна

Пазаруване

Количество: 0

Общо: 0,00

Подземни води

Под земната повърхност има грунтови води, артезиански води или карстови води.

География и икономика

Ключови думи

подпочвени води, водоносен хоризонт, напукана водоносен хоризонт, подпочвена вода, артезиански вода, карстови води, непропусклив слой, карстов район, карстов извор, питейна вода, карстов, пещера, утаяване, селското стопанство, подземните наводнения, воден цикъл, добре (противовес лифт), пружина, поток, река, хидрография, природа, хидросфера, вода, география

Свързани ресурси

Опресняване на морската вода

Опресняването е процес, в резултат на който от морската вода се получава вода за пиене.

Замърсяване на водите

Основните източници на замърсяване на водите са промишлеността, селското стопанство и бита.

Система за защита от наводнения

Защитният земен насип или в случай на по-слабо наводнение - лятната дига - предпазват от...

Понятия на физическата геогпрафия

Анимацията ни запознава с формите на повърхнината, надземните води и свързаните с тях знаци.

Гейзер

През определени интервали от време гейзерът изхвърля фонтани от топла вода и пара.

Континенти и океани

Земната кора е разделена на огромни пространства от суша - континенти, между които се...

Карст (средно напреднали)

Карстът представлява съвкупност от форми образувани върху лесно разтворими скали.

Карст (базово ниво)

Карстът представлява съвкупност от форми образувани върху лесно разтворими скали.

Added to your cart.