Вашата кошница е празна

Пазаруване

Количество: 0

Общо: 0,00

0

Platonic solids

Platonic solids

This animation demonstrates the five regular three-dimensional (or Platonic) solids, the best known of which is the cube.

Математика

Ключови думи

платонична твърда, Тетраедър, Куб, Октаедър, Додекаедър, Икосаедър, двоен, Питагор, Аристотел, геометрия, пространство геометрия, математика

Свързани ресурси

Сцени

Свързани ресурси

Конусовидни тела

Тази анимация демонстрира различни видове конуси и пирамиди.

Цилиндри

В анимацията са представени различните типове цилиндри. Дадена е възможност за...

Куб

Представянето на елементите на куба, който принадлежи към Платоновите тела, (връх, ръб,...

Видове правоъгълен паралелепипед

Различните видове правоъгълни паралелепипеди се онагледяват с помощта на предмети от...

Видове геометрични тела

Въз основа на конкретни примери анимацията представя възможности за определяне на...

Развивка на куб – задачи

Ако разполагаме с развивка от шест еднакви квадрата, невинаги е възможно да построим куб.

Обем на тетраедър

За да определим обема на тетраедър, използваме изчисленията за обем на призма.

Сфера

Съвкупността от всички точки в триизмерното пространство, които са на равни разстояния от...

Периметър, лице, повърхнина и обем

Анимацията представя формулите за измерване на периметъра и лицето на геометричните...

Класификация на геометрични тела 3

Въз основа на конкретни примери анимацията показва възможности за класифициране на...

Класификация на геометрични тела 4

Въз основа на конкретни примери анимацията показва възможности за групиране на тела.

Групиране на геометрични тела 2

Въз основа на конкретни примери анимацията показва възможности за групиране на...

Видове геометрични тела 1

Въз основа на конкретни примери анимацията показва възможности за групиране на...

Császár polyhedron

The Császár polyhedron is a nonconvex polyhedron with 14 triangular faces.

Euclid of Alexandria

The Ancient Greek scientist, Euclid of Alexandria, is often referred to as the 'father of...

Euler's polyhedron formula

The theorem formulated by Leonhard Euler describes one of the basic properties of convex...

Regular square pyramid

A regular square pyramid is a right pyramid with a square base and four triangular faces.

Szilassi polyhedron

This special concave polyhedron was named after a Hungarian mathematician.

Fullerene (C₆₀)

A crystalline allotrope of carbon which was discovered at the end of the 1980s.

Added to your cart.