Вашата кошница е празна

Пазаруване

Количество: 0

Общо: 0,00

0

Печатницата на Гутенберг

Печатницата на Гутенберг

Най-важното събитие на второто хилядолетие според списъка на списание „Лайф“ е свързано с името на Йохан Гутенберг, който изобретява начин за печатане на книги с подвижен набор от букви.

История и цивилизация

Ключови думи

Gutenberg, книгопечатането, преса, Принтер, Набор от знаци, набиране, за мен, Майнц, Печат, изобретение, книга, индустриална революция, печат, Шрифт, Библия, автоматизация, производство, в най-нови времене, Германия, революция, история

Свързани ресурси

Въпроси

 • Кое устройство (от европейските) НЕ е изобретил Гутенберг?
 • От каква националност е \nЙохан Гутенберг?
 • Кое НЕ е предимство на метода на Гутенберг?
 • Кой метал се използва обикновено за леене на типографски букви?
 • Колко време отнело изработването на печатната Библия на Гутенберг?
 • Вярно ли е това твърдение? В Библията на Гутенберг инициалите се рисували на ръка.
 • Какво означава думата „инициал“?
 • Вярно ли е това твърдение? Дървени или метални плочи за печатане на страници са се използвали още преди Гутенберг.
 • Колко печатни страници имала 42-редовата Библия на Гутенберг?
 • Коя е най-важната печатарска работа на Гутенберг?
 • Кое устройство (от европейските) НЕ е изобретил Гутенберг?
 • Коя е първата професия на Гутенберг?
 • Какво означава думата „патрица“ (щампа)?
 • Вярно ли е това твърдение? Гутенберг е копирал състава на типографската сплав от английските печатници.
 • Какъв метал НЕ е използвал Гутенберг в типографската сплав?
 • Какво се свързва с името на Гутенберг?
 • В кой град Гутенберг основава своята печатница?
 • През кой век е живял и работил Йохан Гутенберг?
 • От какво била направена възглавничката за набиване на боята?
 • Вярно ли е това твърдение? Дейността на Гутенберг помогнала за бързото разпространение на учението на Реформацията.
 • Вярно ли е това твърдение? Гутенберг бил първият, който използвал подвижен набор от букви за печат.
 • Къде бил използван за пръв път подвижен набор от букви за печат?
 • Кой основен компонент на книгопечатането НЕ се използва в съвременната типография?
 • Вярно ли е това твърдение? Типографската хартия също била изобретена от Гутенберг.
 • Как се наричат печатните издания, излезли преди 1 януари 1501 година?
 • Кое бил първият печатар на книги в Русия?

Сцени

Печатна преса

 • печатна форма - Набраният текст се намазвал с боя и върху него поставяли хартия.
 • винт
 • притискаща плоча (талер) - Печатната форма заедно с печатната хартия поставяли на талера, който намествали под тигела на пресата, който се вдигал и спускал.
 • стълб - Напречната греда, съединена с тях, образувала конструкцията на ръчната печатна преса на Гутенберг.
 • напречна греда - Тя била съединена с два стълба. В нея бил монтиран винт, който завършвал отдолу с притискаща плоча - тигел.
 • тигел
 • хартиен лист - Използвали се текстилни листове. Според източниците това нововъведение е на Гутенберг.

Книгопечатане

Книгопечатането е механичен метод за изготвяне на копия от даден текст на отделни листове хартия.

За първи път са го използвали през 11. век в Китай. Но благодарение на неговото революционно новаторство в методиката и използваните технически средства все пак за изобретател на книгопечатането се смята Йохан Гутенберг. (Макар че за това с пълно право би могъл да претендира и холандецът Л. Я. Костер.)

Технологията и средствата за книгопечатане предизвикали революционни промени в много отношения. Например това много ускорило процеса на печатане на книги и намалило разходите. В съставения от американското списание „Лайф“ списък на 100-те най-важни събития изобретяването на книгопечатането е най-важното събитие през второто хилядолетие.

Библията на Гутенберг

Гутенберг

Бащата на книгопечатането

Йохан Гутенберг, който от бижутер се превърнал в печатар, създал своята печатница около 1450 година в град Майнц на Свещената Римска империя.
Чрез дълги експерименти той усъвършенствал техниката за разширено използване на подвижни печатни елементи.
Според източниците Гутенберг пръв използвал маслени бои и текстилна хартия. Той разработил технология за леене на букви, техника за набор на букви и дървена печатна преса.
Първата грандиозна работа на Гутенберг е Библията, която била голямо предизвикателство за майстора. Произведението било подготвяно цели 5 години. То се състояло от 641 листа (на всяка страница имало по 42 реда в две колонки), които били украсени с инициали (декоративни заглавни букви) и миниатюри.

Йохан Гутенберг

Технология на печата

Процесът на книгопечатането на Гутенберг се състоял от няколко стъпки. Първо се правел наборът от букви, всяка от които се отливала (леене на букви) предимно от олово (по-малка част се отливала от олово и антимон). Буквите, съответстващи на печатния текст, се нареждали в наборна форма. После с помощта на мацата, възглавничка, направена от овча кожа и напълнена с конски косми, равномерно се нанасяла маслена боя върху печатната форма. Печатната преса притискала листовете от текстилна хартия към печатната форма (пресиране) и така се получавали отпечатъците.

Ателие

Основни инструменти

 • мастило - Според източниците Гутенберг бил първият, който я използвал на маслена основа.
 • отпечатък - Печатната хартия се притискала със сила към печатната форма, покрита с боя, и на нея се появявал огледален отпечатък.
 • типографска сплав - Температурата на топене на сплав от олово, калай и антимон е около 300°С.
 • възглавничка за набиване на мастилата - Обвито в овча кожа и напълнено с конски косми приспособление за ръчно нанасяне на боята върху печатната форма
 • патрица щампа
 • матрица за леене - Медна пластина
 • инструмент за ръчно леене
 • наборна форма - Инструмент за набор на шрифт

Разходка

 • ръчна печатна преса - Основната част била изработена от дърво. На печатната плоча (талер) с помощта на винт ръчно притискали печатната форма.
 • отпечатък
 • наборна каса - Била разделена на две части: горна с кутийки за главните букви и препинателните знаци, долна - за малките букви.
 • мастило - Според източниците Гутенберг бил първият, който я използвал на маслена основа.

Анимация

 • мастило - Според източниците Гутенберг бил първият, който я използвал на маслена основа.
 • отпечатък - Печатната хартия се притискала със сила към печатната форма, покрита с боя, и на нея се появявал огледален отпечатък.
 • типографска сплав - Температурата на топене на сплав от олово, калай и антимон е около 300°С.
 • възглавничка за набиване на мастилата - Обвито в овча кожа и напълнено с конски косми приспособление за ръчно нанасяне на боята върху печатната форма
 • патрица щампа
 • матрица за леене - Медна пластина
 • инструмент за ръчно леене
 • наборна форма - Инструмент за набор на шрифт
 • печатна форма - Набраният текст се намазвал с боя и върху него поставяли хартия.
 • винт
 • притискаща плоча (талер) - Печатната форма заедно с печатната хартия поставяли на талера, който намествали под тигела на пресата, който се вдигал и спускал.
 • стълб - Напречната греда, съединена с тях, образувала конструкцията на ръчната печатна преса на Гутенберг.
 • напречна греда - Тя била съединена с два стълба. В нея бил монтиран винт, който завършвал отдолу с притискаща плоча - тигел.
 • тигел
 • хартиен лист - Използвали се текстилни листове. Според източниците това нововъведение е на Гутенберг.
 • стоманен цилиндър
 • патрица щампа
 • матрица за леене - Медна пластина
 • инструмент за ръчно леене
 • типографска сплав - Температурата на топене на сплав от олово, калай и антимон е около 300°С.
 • шрифт (букви)

Отливка на букви

 • стоманен цилиндър
 • патрица щампа
 • матрица за леене - Медна пластина
 • инструмент за ръчно леене
 • типографска сплав - Температурата на топене на сплав от олово, калай и антимон е около 300°С.
 • шрифт (букви)

Дикторски текст

Много изследователи оспорват, че Йохан Гутенберг изобретява нов начин за книгопечатане. Този факт обаче не може да се отрече, защото през 1450 година бижутерът от Майнц предлага нова технология, благодарение на която методът за печатане на книги е коренно променен.

Новото в неговия метод е не толкова използването на подвижен набор от метални букви (този метод е бил използван доста по-рано в Далечния изток), колкото оптималното използване на четирите основни компонента в процеса на печатането: набор от букви, типографска боя, хартия и печатна преса.

Технологията на печат на Гутенберг се състояла от няколко етапа. При подготовката прецизно се подбирали типовете метални букви и боята. Печатните букви се отливали една по една на ръка, буквите и препинателните знаци се подреждали в наборна форма, в плоско сандъче с отделения.

Печатарят набирал ръчно текста в наборната форма. Боята (мастилото) нанасяли равномерно върху печатната форма с помощта на маца, възглавничка, направена от овча кожа и конски косми. Заключителният етап на този процес бил полагането на лист текстилна хартия върху формата - така се появявал отпечатък на печатния текст.

Основната конструкция на печатната преса се състояла от два стълба, съединени с напречна греда, на която бил монтиран винт с тигел. Към винта бил монтиран железен лист (плоча), който се местел нагоре и надолу. Печатната форма заедно с печатната хартия се слагали върху талера, който намествали под тигела на пресата.

Една от първите отпечатани работи на Гутенберг било кратко стихотворение, но главният труд на живота му станало печатното издание на Библията. Благодарение на неговото изобретение вече много по-бързо и по-евтино се отпечатвали книги. Новата технология се разпространила по целия свят за кратко време. Според американското списание „Лайф“ изобретяването на новия начин за книгопечатане е най-важното събитие през второто хилядолетие.

Свързани ресурси

Средновековният град

Средновековните градски жилища били изградени от камък или тухли и били на няколко етажа.

Как работи лазерният принтер

Тази анимация показва как работят лазерните принтери.

Работилницата на Леонардо да Винчи (Флоренция, 16. век)

Във флорентинското ателие на гениалния учен енциклопедист от епохата на Ренесанса можем...

Облеклото в Западна Европа през XV век

Облеклото разкрива културата и начина на живот на хората в дадена епоха и територия.

How does it work? - Ballpoint pen

The invention of the ballpoint pen made writing a lot easier.

Papermaking

Paper was invented more than two thousand years ago.

Средновековен обитаем мост (Лондонският мост от 16. в.)

На обитаемия мост над Темза по времето на Тюдорите имало около 200 сгради.

Калвинисткият колеж в гр. Дебрецен, Унгария (18. в.)

Едно от най-старите учебни заведения в Унгария, където са учили редица известни унгарци.

Готическата катедрала (Клермон-Феран,15. в.)

Катедралата „Възнесение на Дева Мария“ със своите розети и контрафорси е бисерът на...

Medieval smithy

The work of smiths – one of the first professions in history – became even more important...

Облекло (Западна Европа, 16. в.)

Облеклото отразява начина на живот и културата на населението на даден регион.

Noah’s ark

According to the Bible Noah was ordered by God to build a large vessel to save his family...

Wine region

Wines of the Tokaj wine-growing region are well known worldwide.

Added to your cart.