Вашата кошница е празна

Пазаруване

Количество: 0

Общо: 0,00

Парников ефект

Човешката дейност увеличава парниковия ефект и води до глобално затопляне.

География и икономика

Ключови думи

парников ефект, глобално затопляне, изменението на климата, опустиняването, увеличаване на морското равнище, абсорбцията на топлина, размисъл, входящ радиационен, излъчваната радиация, атмосферните газове, оранжерия, въглероден двуокис, метан, азот-оксид, водна пара, селското стопанство, промишленост, транспорт, човешката дейност, атмосфера, въздух, Земя, морско равнище, Слънце, облак, селище, отпадъци, ледник, общество, природа, география

Свързани ресурси

Замърсяване на въздуха

В анимацията са представени основните източници на замърсяване на въздуха: селското...

Ледник

Ледникът представлява голяма ледена маса, образувана от сняг, която се движи бавно и...

Нефтена платформа

Преминаващата през средата на стоманената кула дълга тръба прониква в морското дъно и...

Замърсяване на водите

Основните източници на замърсяване на водите са промишлеността, селското стопанство и бита.

Фотосинтеза (базово ниво)

Растенията могат да превръщат неорганични вещества (въглероден диоксид и вода) в...

Замърсяване на околната среда

Замърсяване на околната среда се нарича неблагоприятното въздействие, което дейността на...

Пасивна къща

В пасивната къща може да се постигне комфортна вътрешна температура, без да се използват...

Горещи точки

В горещите точки магмата често изригва на земната повърхност и предизвиква вулканична...

Топъл и студен фронт

Студени и топли фронтове се оформят там, където се срещат топли и студени въздушни маси.

Екологично чисти автомобили

Когато при задвижването на автомобила се съчетаят стандартен двигател с вътрешно горене и...

Образуване на стратовулканите

Стратовулканът е слоест вулкан, съставен от пластове втвърдена лава и вулканична пепел.

Айсберг

Айсбергът е леден блок от чиста вода, който плува в океана.

Тропически циклони

Циклоните са въздушни вихрушки с диаметър от стотици километри, в които се образуват...

Вулканизъм

Вулканизмът е процес, свързан с изливането и втвърдяването на магмата по земната повърхност.

Озонов слой

Озоновият слой филтрира опасната ултравиолетова слънчева радиация. Затова той е необходим...

Озон (O₃)

Алотропна форма на кислорода, състояща се от 3 кислородни атома

Фотосинтеза

Растенията преобразуват неорганични вещества (въглероден диоксид и вода) в органична захар.

Added to your cart.