Вашата кошница е празна

Пазаруване

Количество: 0

Общо: 0,00

Парната машина на Джеймс Уат (ХVІІІ век)

Парната машина на Джеймс Уат (ХVІІІ век)

Благодарение на големите си възможности за приложение усъвършенстваната от шотландския инженер парна машина е извършила техническа революция.

История и цивилизация

Ключови думи

Джеймс Уат, парен двигател, изобретение, парен котел, бутало, клапан, пара, помпа, инженер, техника, Енергия, вода

Свързани ресурси

Сферата (еолипилът) на Херон

Ние тачим александрийския изобретател като баща на първата парна машина, макар той да е...

Четиритактовият двигател на Ото

Анимацията илюстрира работата на двигателя, който най-често се използва в автомобилите.

Radial engine

Radial engines are used primarily in aeroplanes and helicopters.

Stirling engine - hot-air engine

Stirling engines are also known as external combustion engines. Unlike internal...

Two-stroke engine

A two-stroke engine is a type of internal combustion engine with a cycle of only two...

Wankel engine

A type of rotary engine of high efficiency

Как работи турбореактивният двигател?

Тази анимация демонстрира как работи турбореактивният двигател.

Изпаряване и кипене

Какво се случва в течността, когато кипи и се изпарява? От какво зависи точката на кипене?

Воденица

Механичните конструкции, които използват енергията от движението на водата, са познати...

Добивът на полезни изкопаеми в епохата на индустриалната революция

В края на ХІХ век, в резултат на големия глад за суровини, бурно се развива и добивът на...

Дизелов двигател

Германският инженер Рудолф Дизел патентова дизеловия двигател през 1893 г.

Изобретения в текстилната индустрия през 18. век

Изобретенията през 18. век довеждат до огромен напредък в развитието на текстилната...

Пощенски дилижанс (Великобритания, ХVІІІ век)

Преди появата на моторните превозни средства писмата и другите пощенски пратки стигали до...

Локомотив Стандарт Клас 3 2-6-2T

Тип парни локомотиви, използвани от "Бритиш Рейлуейз", произвеждани през 50-те години на...

Подводница Иктинео II

Конструираната от испанския изобретател Нарсис Монтуриол подводница е пионерско дело в...

Вършачка, 19. в.

Вършачките се използват за отделяне на зърното от сламата.

Ford Model T

The popular model of the American automobile factory was the first mass-produced car in...

Lake steamer (1846)

The first paddle steamer in Hungary entered service in 1846.

North River Steamboat (Clermont) (1807)

Robert Fulton American engineer created the first operational steam-powered ship.

Stephenson’s Rocket (1829)

The English engineer George Stephenson’s locomotive was built for a competition of...

The Turk (Automaton Chess Player)

Wolfgang von Kempelen´s best known invention.

Добив на злато през ХІХ в.

"Златната треска" в Калифорния започнала през 1848 г. край Сан Франциско.

Тъкачна фабрика, 19. в.

Благодарение на изобретенията през 18. в. текстилната индустрия се превърнала в един от...

pVT-диаграма на идеален газ

Дава представа за връзката между налягането, обема и температурата при идеалните газове.

Added to your cart.