Вашата кошница е празна

Пазаруване

Количество: 0

Общо: 0,00

Озонов слой

Озоновият слой филтрира опасната ултравиолетова слънчева радиация. Затова той е необходим за живота на Земята.

География и икономика

Ключови думи

озонов слой, озон молекула, ултравиолетово излъчване, защитна щит, UV-A, UV-C, UV-B, кислород, молекула кислород, озонова дупка, тропосфера, стратосфера, мезосфера, биология, география, химия

Свързани ресурси

Замърсяване на въздуха

В анимацията са представени основните източници на замърсяване на въздуха: селското...

Озон (O₃)

Алотропна форма на кислорода, състояща се от 3 кислородни атома

Кислород (О₂) (средно ниво)

Безцветен газ без миризма и без вкус. Той е постоянна съставна част на въздуха и е един...

Екологично чисти автомобили

Когато при задвижването на автомобила се съчетаят стандартен двигател с вътрешно горене и...

Замърсяване на водите

Основните източници на замърсяване на водите са промишлеността, селското стопанство и бита.

Кислород (О₂) (базово ниво)

Безцветен газ без миризма и без вкус. Той е постоянна съставна част на въздуха и е един...

Въглероден оксид

Безцветен газ без вкус и мирис, силно отровен за хора и животни при висока концентрация.

Серен диоксид (SO₂)

Серен диоксид (SO₂) Емисиите от серен диоксид са основната причина за киселинните...

Азотен оксид (NO)

Безцветен газ, по-тежък от въздуха. Междинно съединение при производството на азотна...

Азот (N₂) (базово ниво)

Безцветен, химически инертен газ, без миризма, който съставлява 78,1% от атмосферата на...

Замърсяване на околната среда

Замърсяване на околната среда се нарича неблагоприятното въздействие, което дейността на...

Парников ефект

Човешката дейност увеличава парниковия ефект и води до глобално затопляне.

Бавноходка

Бавноходките могат да оцеляват в екстремни условия, дори в космоса.

Added to your cart.