Вашата кошница е празна

Пазаруване

Количество: 0

Общо: 0,00

0

Озонов слой

Озонов слой

Озоновият слой филтрира опасната ултравиолетова слънчева радиация. Затова той е необходим за живота на Земята.

География и икономика

Ключови думи

озонов слой, озон молекула, ултравиолетово излъчване, защитна щит, UV-A, UV-C, UV-B, кислород, молекула кислород, озонова дупка, тропосфера, стратосфера, мезосфера, биология, география, химия

Свързани ресурси

Сцени

Свързани ресурси

Кръговрат на кислорода в природата

Кръговратът на кислорода в природата описва движението на кислорода в трите основни...

Озон (O₃)

Алотропна форма на кислорода, състояща се от 3 кислородни атома

Air pollution

This animation demonstrates the main sources of air pollution: agriculture, industry and...

Кислород (О₂) (средно ниво)

Безцветен газ без миризма и без вкус. Той е постоянна съставна част на въздуха и е един...

Структура на Земята (средно ниво)

Земята се състои от вътрешни и външни обвивки.

Пречиствателна станция за отпадъчни води

Пречистените отпадъчни води може да се използват отново в селското стопанство и в...

Екологично чисти автомобили

Когато при задвижването на автомобила се съчетаят стандартен двигател с вътрешно горене и...

Замърсяване на почвата

В анимацията са показани основните източници на замърсяване на почвата.

Замърсяване на водите

Основните източници на замърсяване на водите са промишлеността, селското стопанство и бита.

Кислород (О₂) (базово ниво)

Безцветен газ без миризма и без вкус. Той е постоянна съставна част на въздуха и е един...

Въглероден оксид

Безцветен газ без вкус и мирис, силно отровен за хора и животни при висока концентрация.

Серен диоксид (SO₂)

Серен диоксид (SO₂) Емисиите от серен диоксид са основната причина за киселинните...

Азотен оксид (NO)

Безцветен газ, по-тежък от въздуха. Междинно съединение при производството на азотна...

Азот (N₂) (базово ниво)

Безцветен, химически инертен газ, без миризма, който съставлява 78,1% от атмосферата на...

Как работи хладилникът?

Тази анимация показва как работи хладилникът.

Замърсяване на околната среда

Замърсяване на околната среда се нарича неблагоприятното въздействие, което дейността на...

Парников ефект

Човешката дейност увеличава парниковия ефект и води до глобално затопляне.

Бавноходка

Бавноходките могат да оцеляват в екстремни условия, дори в космоса.

Added to your cart.