Вашата кошница е празна

Пазаруване

Количество: 0

Общо: 0,00

0

Озонов слой

Озонов слой

Озоновият слой филтрира опасната ултравиолетова слънчева радиация. Затова той е необходим за живота на Земята.

География и икономика

Ключови думи

озонов слой, озон молекула, ултравиолетово излъчване, защитна щит, UV-A, UV-C, UV-B, кислород, молекула кислород, озонова дупка, тропосфера, стратосфера, мезосфера, биология, география, химия

Свързани ресурси

Сцени

Озонов слой

 • тропосфера
 • стратосфера
 • мезосфера
 • озонов слой
 • 50-80 км
 • 12-50 км
 • 0-12 км
 • 15-30 км

Озонът има триатомна молекула, която се състои от три кислородни акома. Той е отровен газ.

В присъствието на вода, кислородните молекули в атмосферата се разпадат на кислородни атоми от ултравиолетовата радиация, която има къси вълни. Когато кислородните молекули се свържат с атоми кислород, се образува озон. Тропосферата също съдържа малко озон, но в по-големи количества озонът се среща на 15-30 км височина, в озоновия слой. Този слой е важен, защото филтрира по-голямата част от слънчевата ултравиолетова радиация, която би била смъртоносна за живите организми. Освен това той задържа излъчваната от Земята топлина, и играе важна роля в температурната регулация на планетата.

Озонът се разпада на кислородни молекули и кислородни атоми от ултравиолетовата радиация, която е част от видимия спектър, с голяма дължина на вълната. За разпадането помагат и фреоните (хлорофлуоровъглероди). Когато количеството озон в озоновия слой намалее, способността на атмосферата да предпазва от ултравиолетовите лъчи също намалява. Този феномен се нарича "дупка" в озоновия слой.

Плътността на озона в атмосферата се променя с времето.

Озонът се произвежда главно в озоновия слой над тропичните райони. След м.март той се премества към по-големи географски ширини. В северното полукълбо той може да достигне до северния полюс, докато в южното - едва до 50-60 градуса южна ширина. Това се дължи на силните въздушни течения в тези ширини.

След м. ноември плътността на озона в южното полукъло постепенно намялява (поради това, че там е лято и радиацията се увеличава). Озоновият слой може да изтънее толкова, че защитният екран, предпазващ Земята да бъде разрушен. След м. март започва да се произвежда все повече озон, тъй като радиацията намалява.

Изтъняването на озоновия слой е естествен процес. Ако, обаче, озонът продължи да се разпада заради натрупването на фреон в атмосферата, дупката ще стане по-голяма и възстановяването й ще е по-трудно.

Озонов слой, защитен филтър

 • ултравиолетова радиация
 • УВ-А - Дълговълново (400-320 нанометра), относително ниско енергийна ултравиолетова радиация. По-голямата част от нея достига повърхността на Земята. В големи количества тя може да причини увреждане на ДНК в клетките, и е карциногенна.
 • УВ-В - Средновълнова (320-280 нанометра) ултравиолетова радиация, с по-висока енергия от тази на УВ-А. Само малка част от нея достига повърхността на земята, тъй като тя се абсорбира от озоновия слой. Тя улеснява производството на витамин В в човешкото тяло. В големи количества причинява увреждане на ДНК и е карциногенна.
 • УВ-С - Късовълнова (280-100 нанометра), високоенергийна УВ радиация. Тя не достига повърхността на Земята, тъй като се абсорбира от атмосферния кислород. Тя уврежда сериозно ДНК, затова излизането на живота от водата и еволюцията му на сушата е станало възможно едва когато атмосферата е започнала да филтрира УВ-С радиацията.
 • озонов слой
 • O₂ -› O₃
 • O₃ -› O₂

Поглъщане на УВ-С и УВ-В лъчите

 • кислородна молекула
 • УВ-С радиация
 • озонова молекула
 • Кислородната молекула се разпада.
 • Кислородният атом се съединява с молекулата на кислорода и се получава озон.
 • УВ-В радиация
 • Озоновата молекула се разпада.
 • Кислородният атом и озоновата молекула образуват кислородни молекули

Разпадане на озоновия слой

Анимация

 • озонов слой
 • 15-30 км
 • УВ-А - Дълговълново (400-320 нанометра), относително ниско енергийна ултравиолетова радиация. По-голямата част от нея достига повърхността на Земята. В големи количества тя може да причини увреждане на ДНК в клетките, и е карциногенна.
 • УВ-В - Средновълнова (320-280 нанометра) ултравиолетова радиация, с по-висока енергия от тази на УВ-А. Само малка част от нея достига повърхността на земята, тъй като тя се абсорбира от озоновия слой. Тя улеснява производството на витамин В в човешкото тяло. В големи количества причинява увреждане на ДНК и е карциногенна.
 • УВ-С - Късовълнова (280-100 нанометра), високоенергийна УВ радиация. Тя не достига повърхността на Земята, тъй като се абсорбира от атмосферния кислород. Тя уврежда сериозно ДНК, затова излизането на живота от водата и еволюцията му на сушата е станало възможно едва когато атмосферата е започнала да филтрира УВ-С радиацията.
 • кислородна молекула
 • УВ-С радиация
 • озонова молекула
 • Кислородната молекула се разпада.
 • Кислородният атом се съединява с молекулата на кислорода и се получава озон.
 • УВ-В радиация
 • Озоновата молекула се разпада.
 • Кислородният атом и озоновата молекула образуват кислородни молекули

Дикторски текст

Озоновият слой се намира на височина от 15 до 30 км над повърхността на земята. Дебелината му варира.

Той е предпазния екран около нашата планета. Функцията му е да абсорбира опасната ултравиолетова (УВ-С) радиация от слънцето. Тази радиация уврежда епидермиса на кожата на живите организми, и тяхното ДНК. Без озоновия слой не би имало живот на Земята. Процесите на образуване и разпадане на озона се намират в динамично равновесие.

Двуатомните молекули на кислорода в атмосферата се разпадат заради високоенергийната УВ-С радиация. Получените атоми се свързват с други кислородни молекули, и формират триатомни озонови молекули. Те са нестабилни и се разпадат под въздействието на ултравиолетовата радиация.

От десетилетия, равновесието е нарушено в резултат от човешката дейност. От промишлените производствени процеси в атмосферата се изпускат опасни вещества като хлор, флуор и бром. Те причиняват изтъняване на озоновия слой. Терминът "озонова дупка" не означава, че озоновият слой е напълно разрушен, а че е много изтънял. Най-голямата озонова дупка се намира над Антарктика. Там дебелината на озоновия слой е около една трета от първоначалната. Значително изтъняване има и над Северния полюс.

Свързани ресурси

Кръговрат на кислорода в природата

Кръговратът на кислорода в природата описва движението на кислорода в трите основни...

Озон (O₃)

Алотропна форма на кислорода, състояща се от 3 кислородни атома

Air pollution

This animation demonstrates the main sources of air pollution: Agricultural, industrial...

Кислород (О₂) (средно ниво)

Безцветен газ без миризма и без вкус. Той е постоянна съставна част на въздуха и е един...

Структура на Земята (средно ниво)

Земята се състои от вътрешни и външни обвивки.

Пречиствателна станция за отпадъчни води

Пречистените отпадъчни води може да се използват отново в селското стопанство и в...

Екологично чисти автомобили

Когато при задвижването на автомобила се съчетаят стандартен двигател с вътрешно горене и...

Замърсяване на почвата

В анимацията са показани основните източници на замърсяване на почвата.

Замърсяване на водите

Основните източници на замърсяване на водите са промишлеността, селското стопанство и бита.

Кислород (О₂) (базово ниво)

Безцветен газ без миризма и без вкус. Той е постоянна съставна част на въздуха и е един...

Въглероден оксид

Безцветен газ без вкус и мирис, силно отровен за хора и животни при висока концентрация.

Серен диоксид (SO₂)

Серен диоксид (SO₂) Емисиите от серен диоксид са основната причина за киселинните...

Азотен оксид (NO)

Безцветен газ, по-тежък от въздуха. Междинно съединение при производството на азотна...

Азот (N₂) (базово ниво)

Безцветен, химически инертен газ, без миризма, който съставлява 78,1% от атмосферата на...

Как работи хладилникът?

Тази анимация показва как работи хладилникът.

Замърсяване на околната среда

Замърсяване на околната среда се нарича неблагоприятното въздействие, което дейността на...

Парников ефект

Човешката дейност увеличава парниковия ефект и води до глобално затопляне.

Бавноходка

Бавноходките могат да оцеляват в екстремни условия, дори в космоса.

Added to your cart.