Вашата кошница е празна

Пазаруване

Количество: 0

Общо: 0,00

0

Организация на генетичния материал

Организация на генетичния материал

В ядрата на еукариотните клетки, чийто размер е едва няколко микрона, може да се съдържа почти 2 м ДНК, която е намотана няколко пъти.

Биология и здравно образование

Ключови думи

генетичен материал, ДНК, Дезоксирибонуклеинова киселина, двойна спирала, хромозом, аденин, тимин, цитозин, гуанин, репродукция, пурин, пиримидин, водородна връзка, хистон протеин, Нуклеозомната, човешки, биохимия, биология

Свързани ресурси

Растителни и животински клетки, клетъчни органели

Еукариотните клетки съдържат множество органели.

DNA

Carrier of genetic information in cells.

Митоза

Митозата е процес, при който еукариотната клетка се разделя на две, като броят на...

Мейоза

Нашите полови клетки (гамети) са хаплоидни клетки, произведени от диплоидни клетки чрез...

Purine (C₅H₄N₄)

A heterocyclic aromatic organic compound, its derivatives include guanine and adenine.

Pyrimidine (C₄H₄N₂)

A heterocyclic organic compound, its derivatives are thymine, cytosine and uracil.

Чехълче

Често срещани еукариотни ресничести организми, разпространени в сладки води.

Радиоактивност

Процесът на разпадане на нестабилните ядра се нарича радиоактивност.

Нива на организация на живата материя от клетъчно до организмово

Тази анимация представя нивата на организация на живата материя от клетъчно до организмово.

2-deoxy-beta-D-ribose (C₅H₁₀O₄)

A component of DNA, it contains one less hydroxyl group than β-D-ribose.

Бавноходка

Бавноходките могат да оцеляват в екстремни условия, дори в космоса.

Обикновена амеба

Широко разпространени хетеротрофни едноклетъчни организми с постоянно променящи се форми.

Структура на протеините

Структурата и пространствената организация на полипептидните вериги определят...

Added to your cart.