Вашата кошница е празна

Пазаруване

Количество: 0

Общо: 0,00

Опресняване на морската вода

Опресняване на морската вода

Опресняването е процес, в резултат на който от морската вода се получава вода за пиене.

Технологии

Ключови думи

морска вода, обезсоляване, инсталация за обезсоляване, вода, обратна осмоза, дестилатор, дестилационна апаратура, дестилация, йонообменна, електродиализа, полупропусклива мембрана, питейна недостиг на вода, сол, питейна вода, натриев хлорид, електрод, екологични щети, брега на морето, техника, география

Свързани ресурси

Подземни води

Под земната повърхност има грунтови води, артезиански води или карстови води.

Система за защита от наводнения

Защитният земен насип или в случай на по-слабо наводнение - лятната дига - предпазват от...

Замърсяване на водите

Основните източници на замърсяване на водите са промишлеността, селското стопанство и бита.

Карст (базово ниво)

Карстът представлява съвкупност от форми образувани върху лесно разтворими скали.

Океански слоеве

Факторите на околната среда и живият свят в океана се променят в зависимост от...

Натриев хлорид (NaCl)

Готварската сол е едно от най-важните съединения на натрия, необходими за живите организми.

Разтваряне на NaCl

Готварската сол се разтваря от водата: полярните водни молекули образуват обвивка около...

Океански течения

Съвкупността от океанските течения образува глобален океански конвейер, който оказва...

Added to your cart.