Вашата кошница е празна

Пазаруване

Количество: 0

Общо: 0,00

0

Опресняване на морската вода

Опресняване на морската вода

Опресняването е процес, в резултат на който от морската вода се получава вода за пиене.

Технологии

Ключови думи

морска вода, обезсоляване, инсталация за обезсоляване, вода, обратна осмоза, дестилатор, дестилационна апаратура, дестилация, йонообменна, електродиализа, полупропусклива мембрана, питейна недостиг на вода, сол, питейна вода, натриев хлорид, електрод, екологични щети, брега на морето, техника, география

Свързани ресурси

Подземни води

Под земната повърхност има грунтови води, артезиански води или карстови води.

Кръговрат на водата в природата (средно ниво)

Водата на нашата планета извършва непрекъснат кръговрат, който се състои от постоянните...

Система за защита от наводнения

Защитният земен насип или в случай на по-слабо наводнение - лятната дига - предпазват от...

Водоснабдяване

Водоснабдяването осигурява чиста питейна вода на потребителите.

Замърсяване на водите

Основните източници на замърсяване на водите са промишлеността, селското стопанство и бита.

Образуване на облаци, валежи, видове облаци

Водата се изпарява, превръща се в разнообразни по форма облаци, а след това пвъв вид на...

Карст (базово ниво)

Карстът представлява съвкупност от форми образувани върху лесно разтворими скали.

Океански слоеве

Факторите на околната среда и живият свят в океана се променят в зависимост от...

Натриев хлорид (NaCl)

Готварската сол е едно от най-важните съединения на натрия, необходими за живите организми.

Разтваряне на NaCl

Готварската сол се разтваря от водата: полярните водни молекули образуват обвивка около...

System of public utilities

System that satisfies consumers’ demands of water supply, wastewater disposal,...

Как работи хладилникът?

Тази анимация показва как работи хладилникът.

Как работи климатикът

Климатикът поглъща топлината в помещението и я отвежда навън.

How does it work? - Water tower

This animation demonstrates the structure of water towers.

Океански течения

Съвкупността от океанските течения образува глобален океански конвейер, който оказва...

Added to your cart.